”Tavoitteeni on pohtia ja ihmetellä asioita yhdessä pakolaisnaisten kanssa. Ammatillisuuteni ei voi perustua ajatukseen, että tietäisin itse parhaiten, millaista apua naiset tarvitsevat tai miten väkivaltakokemuksiin pitää suhtautua. Tämän lähtökohdan muistaminen on työni ydintä”, toteaa GBV-hankkeen ohjaaja Sanni Mäkinen (vas.). Mukana kuvassa on Regina Järg-Tärno, joka vastaa hankkeesta Setlementtiliitossa.

Setlementti Puijola tukee pakolaisnaisia kansainvälisessä EU-hankkeessa ainoana suomalaisena toimijana. Naisten ryhmät kokoontuvat joka viikko Tyttöjen Talolla ja Tarinan vastaanottokeskuksessa. ”Ryhmiin luodaan ilmapiiri, jossa voi rohkaistua pohtimaan naiseutta ja äitiyttä ja synnyttää ymmärrystä kaikille kuuluvista oikeuksista”, kertoo hankkeen ohjaaja Sanni Mäkinen.

Teksti ja kuva: Katja Hedberg

Setlementti Puijolan Tyttöjen Talon ohjaaja Sanni Mäkinen on innostunut – ja jännittynyt.

”Erittäin kiintoisa mutta vastuullinen ja vaativa pesti”, Mäkinen kuvaa uutta, ainutlaatuista ohjaajan tehtäväänsä kansainvälisessä hankkeessa, joka on suunnattu väkivaltaa kokeneille pakolaisnaisille.

Suomesta hankkeeseen pääsivät ainoina toimijoina Puijolan luotsaamat paikat, Tyttöjen Talo Kuopiossa ja Tarinan vastaanottokeskus Siilinjärvellä.

”Lähden liikkeelle uteliaana ja mahdollisimman puhtaalta pöydältä. Tämä tarkoittaa, että yritän kohdata jokaisen naisen vapaana niistä ennakko-oletuksista ja käsityksistä, joita me usein yhdistämme pakolaisiin”, Mäkinen pohtii.

”Jos väkivallan kokemuksista ei koskaan ole ollut lupa puhua, kuinka niille voisi heti löytää edes oikeita sanoja.”

Kaksivuotinen tutkimushanke kantaa nimeä CCM-GBV (Co-creating a Counselling Method for Refugee Women GBV Victims). Hankkeessa on mukana seitsemän EU-maata. Suomessa hanke toteutetaan Setlementti Puijolan ja Setlementtiliiton yhteistyönä.

Tavoite on päästä lähelle niitä kokemuksia ja tilanteita, joita haavoittuvassa asemassa olevista pakolaisnaisista moni on joutunut kohtaamaan. Näitä asioita ovat muun muassa pakkoavioliitot, psyykkinen ja fyysinen väkivalta lähisuhteessa, häirintä ja ahdistelu, seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa, pakotettu ja aikainen avioliitto sekä sukupuolielinten silpominen.

Kovia aiheita, myöntää Sanni Mäkinen.

”Hanke on aika alussa, mutta jo nyt olen pakolaisnaisten seurassa Tarinassa ja Tyttöjen Talolla oppinut, kuinka vaikeaa ja jopa kiellettyä näistä asioista on keskustella.”

”Jos väkivallan kokemuksista ei koskaan ole ollut lupa puhua, kuinka niille voisi heti löytää edes oikeita sanoja. Juuri tämä tekee hankkeesta haastavan – mistä asioista minulla on oikeus, mutta myös velvollisuus puhua ja kysyä”, Mäkinen pohtii.

Tyttöjen Talolla ryhmä kokoontuu tiistaisin ja Tarinassa keskiviikkoisin.

GBV-hankkeen myötä Tyttöjen Talolla ja Tarinan vastaanottokeskuksessa järjestetään naisten viikoittaisia ryhmätapaamisia sekä yksilöohjausta. Tyttöjen Talolla naisten ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 13-15 ja Tarinan vastaanottokeskuksessa keskiviikkoisin klo 14-16.

Osana hanketta järjestetään myös naisten kahvilatapahtumia, joista seuraava on Tyttöjen Talolla maanantaina 9. huhtikuuta kello 17-19.

Puhuuko lääkäri todella vaimolle?

GBV-hanke on suunnattu kaikille maahanmuuttajanaisille. Ikärajaa ei ole.

”Mukaan voivat siis tulla myös alaikäiset”, Sanni Mäkinen toteaa.

Hän toivoo tavoittavansa Kuopiossa ja Siilinjärvellä mahdollisimman ison joukon maahanmuuttajanaisia.

”Hankkeen tärkeä tavoite on lisätä naisten ja heidän kauttaan myös miesten tietoisuutta ihmisoikeuksista.”

Hanke on suunnattu kaikille maahanmuuttajanaisille. Ikärajaa ei ole.

Mäkisen mukaan on ymmärrettävää, että keskustelu naisten ja miesten yhteisistä oikeuksista voi alkuun olla maahanmuuttajille hämmentävä ja mieltä myllertävä aihe.

”Vaatii isoa ajattelun muutosta ryhtyä kyseenalaistamaan naisen mallia, johon sinut on pienestä asti opetettu ja kasvatettu. Tällainen muutos ei tapahdu hetkessä.”

”Tietämys naisten oikeuksista lisääntyykin vähitellen. Moni nainen havahtuu vaikkapa virastossa tai lääkärin vastaanotolla, kun kysymykset osoitetaankin hänelle eikä puolisolle. Tällainen voi olla ennenkuulumaton kokemus.”

Mäkinen kokee, että ammattilaisena ja hankkeen paikallisena vetäjänä hänellä on suuri vastuu keskusteluista, joita hän pyrkii synnyttämään naisten kanssa.

”Minulla ei kuitenkaan ole oikeutta sanella tai millään tavoin ylhäältä päin kertoa, miten ihmisoikeuksien pitää toteutua. En opeta enkä tuomitse tai edes arvostele. Tavoitteeni on, että pohdimme näitä tärkeitä asioita ja yhdessä tutkimme niiden toteutumista.”

”En myöskään voi pakottaa naisia avautumaan kokemuksistaan. Tehtäväni ei ole kaivaa ikäviä asioita, vaan tarjota tietoa sekä mahdollisuuksia uusille oivalluksille.”

Mäkinen sanoo kuitenkin odottavansa mielenkiintoisia kohtaamisia.

”Ajan myötä selvinnee, minkä verran naiset puhuvat toisilleen näistä kipeistä asioista. Vai onko niin, että väkivaltaan liittyvät kokemukset ovat tabuja myös naisten keskinäisissä kohtaamisissa.”

Uusi toimintamalli koko Eurooppaan

Kaksivuotisen GBV-hankkeen yksi päätavoite on luoda toimintamalli, jonka avulla voidaan tukea ja auttaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kokeneita pakolaisnaisia. Hankkeen tutkimuksellisesta osuudesta vastaa Helsingissä sijaitseva YK:n Kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI.

”Vaatii isoa ajattelun muutosta ryhtyä kyseenalaistamaan naisen mallia, johon on pienestä asti kasvatettu.”

Sanni Mäkinen kuvaa päätavoitetta äärimmäisen tärkeäksi.

”Tieto ja kokemus, jonka hankkeen kautta saamme, on tarkoitus hyödyntää muuallakin Suomessa ja lopulta koko Euroopassa yhdessä muiden hankemaiden kanssa”, Mäkinen kertoo.

Hän pitää merkittävänä saavutuksena, että Setlementti Puijola valittiin hankkeeseen mukaan.

”On hienoa olla mukana kansainvälisessä hankkeessa. Hankemaiden ensimmäisessä tapaamisessa Saksassa jo selvisi, kuinka ison asian äärellä olemme.”

”Edessä on opettavainen työ. Tavoitteeni on saada lisää tietoa esimerkiksi kulttuureihin liittyvistä asioista, jotka synnyttävät sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. On erittäin tärkeää kuulla, millaista tukea naiset itse haluaisivat sisällyttää toimintamalliin ja millaisia kohtaamisia he ammattilaisilta odottavat.”

Rohkeus voi tarttua naisesta toiseen

Kuinka pakolaisnaisten väkivaltakokemuksia voi käsitellä, jos jo puhuminen niistä on vaikeaa tai kiellettyä?

”Tehtäväni on luoda keskusteluryhmiin niin luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, että naiset vähitellen rohkenisivat yhdessä ja avoimesti pohtia naiseutta, äitiyttä, hyvinvointia ja perheen arkea. Tätä kautta voi syntyä uudenlaista ja laajempaa ymmärrystä myös meille kaikille kuuluvista oikeuksista”, Sanni Mäkinen pohtii.

”Hankemaiden tapaamisessa Saksassa selvisi, kuinka ison asian äärellä olemme.”

”Yksi tapa avata keskustelua on lähestyä uusia asioita yhteisen tekemisen kautta.”

Mäkinen uskoo, että puhumalla itse rohkeasti vaikeistakin asioista hän voi olla pakolaisnaisille esimerkki.
”Pitää taiteilla siinä rajalla, mikä on hienotunteista ja mikä liian rohkeaa.”

Tarinassa asuville turvapaikanhakijoille Mäkinen on selkeästi kertonut, millaisista asioista hänen kanssaan voi jutella.

Tarinan naisten ajatuksia hallitsee tällä hetkellä huoli oleskeluluvasta. Tulevaisuus on hyvin epävarmaa. Heillä on kuitenkin kova tarve saada keskustella ja harjoitella samalla suomea.”

”Tarinan naisryhmässä tärkeä asia onkin kohtaaminen, jolloin ajatukset edes hetkeksi irtoavat arjesta ja oleskelulupaan liittyvistä peloista. Pohdimme aina yhdessä, mitä teemme seuraavalla viikolla. Minä yritän pitää silmäni ja korvani auki, jotta naiset saavat mahdollisuuden puhua asioista, jotka juuri heille ovat niitä tärkeimpiä.”

Paikka, jossa olet arvokas oma itsesi

Sanni Mäkinen toteaa jo saaneensa todisteen, että GBV-hankkeelle on tarvetta Kuopiossa ja Siilinjärvellä: Tyttöjen Talon ensimmäiseen kahvilatapaamiseen tuli heti 20 naista, joista 12 oli pakolaistaustaisia.

”Pitää taiteilla siinä rajalla, mikä on hienotunteista ja mikä liian rohkeaa.”

”Toivottavasti jatkossa yhä useampi maahanmuuttajanainen löytää ryhmiimme Tarinaan ja Tyttöjen Talolle”, Mäkinen toivoo.

Hän painottaa, että mukaan voi tulla, vaikkei taustalla olisi kovia tai dramaattisia kokemuksia.

”Hanketta tehdään Puijolassa setlementtityön otteella ja periaatteilla. Tämä tarkoittaa, että yhdessä asiakkaiden kanssa pohdimme laajemminkin tyttöjen ja naisten asemaa sekä hyvinvointia.”

”Me luomme tilanteen ja paikan, jossa naiset tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Jo tällainen kokemus voi vahvistaa ja lisätä tietoisuutta naisten oikeuksista. Että on joku turvallinen paikka, jossa sinut otetaan vastaan arvokkaana, omana itsenäsi.”

GBV-hankkeen tapahtumista saat jatkossa tietoa verkkosivustoltamme www.puijola.net sekä Tyttöjen Talon ja Puijolan Facebook-sivulta.
Ohjaaja Sanni Mäkisen tavoitat puhelimitse 050 368 8906 tai sähköpostitse
sanni.makinen@puijola.net
Hankkeen kansainvälinen Facebook-sivu: Eu Ccm-Gbv Project