Anna Korhonen (vas.), Pasi Raatikainen, Sanni Mäkinen ja Arja Airaksinen – tämä Puijolan kvartetti tuntee väkivaltaa kokeneiden ja väkivaltaa tehneiden arjen ja avuntarpeen.

Setlementti Kuopio on tietysti mukana, kun väkivaltatyötä tekevät tahot yhdistävät Pohjois-Savossa voimansa. Väkivaltaa kokeneet ja tehneet saavat nyt ensimmäisen kerran apua avopalveluiden kautta. Väkivaltatyön tekijät nousevat syyskuun alussa samalle lavalle kertomaan palveluistaan Kuopiossa.

Teksti ja kuvat: Katja Hedberg

Apua tarvitsevat molemmat – he, jotka ovat joutuneet kokemaan väkivaltaa. Ja he, jotka ovat ajautuneet väkivaltaiseen tekoon.

”Tähän asti kummallekaan ryhmälle ei ole Pohjois-Savossa ollut tarjolla asiantuntevaa, juuri heille suunnattua palvelua. Erityisesti kodin ulkopuolisille väkivallan tekijöille suunnatut palvelut ovat puuttuneet”, toteaa Setlementti Puijolan Aggredissa väkivaltatyön vastaavana asiantuntijana työskentelevä Arja Airaksinen.

Nyt väkivaltatyötä tekevät tahot ovat käynnistäneet Kuopiossa ja Pohjois-Savossa useita uusia hankkeita, joiden myötä sekä uhreilla että väkivallan tekijöillä on mahdollista saada alueella apua ensi kertaa avopalveluiden kautta.

Väkivaltatyön tekijät ovat yhdistämässä voimansa ja osaamisensa.

Väkivaltatyön tekijät ovat myös yhdistämässä voimansa ja osaamisensa. Yhteistyön tuloksena asiakas osataan jatkossa ohjata saamaan juuri sellaista tukea ja apua, joista hän tilanteessaan eniten hyötyy.

”Väkivaltatyö Kuopiossa ei ole julkisella puolella kuulunut selkeästi yhdenkään toimijan vastuulle. Siksi on puuttunut myös tieto siitä, mihin väkivaltaa kokeneen tai sitä tehneen voi ohjata hakemaan apua. Väkivaltatyön uudet hankkeet ja ja asiakkaiden ohjaaminen oikeaan palveluun täydentävätkin merkittävällä tavalla Kuopion julkisia palveluja”, Airaksinen toteaa.

Uusia väkivaltatyön hankkeita ovat tänä vuonna käynnistäneet Miessakit, Kuopion Kriisikeskus ja Kuopion Ensikotiyhdistys. Setlementti Puijolassa väkivaltatyötä tehdään Aggredin lisäksi Tukikeskus Mahkussa sekä Tyttöjen Talolla kahdessa eri hankkeessa. Järjestöjen palvelut asiakkaille ovat maksuttomia.

Puijola auttaa uhreja, tekijöitä ja läheisiä

Setlementti Puijolassa väkivaltatyö tavoittaa monipuolisesti väkivallan uhreja, väkivallan tekijöitä, rikostaustaisia ja heidän läheisiään.

”Väkivaltatyötä tekevien uudenlainen yhteistyö auttaa asiakkaita pääsemään juuri oikean avun ja tuen äärelle”, sanovat Arja Airaksinen, Sanni Mäkinen, Pasi Raatikainen ja Anna Korhonen.

Tyttöjen Talo on oikeusministeriön rahoittaman Otava-hankkeensa myötä Kuopiossa ainoa paikka, jossa tehdään seksuaaliväkivaltatyötä. Hankkeessa seksuaalista väkivaltaa kokenut pääsee koulutetun seksuaaliterapeutin vastaanotolle ilman lähetettä ja ajanvarausta tarvittaessa virka-ajan ulkopuolellakin.

Tyttöjen Talo on ainoana suomalaisena toimijana mukana myös EU:n rahoittamassa kansainvälisessä CCM-GBV-hankkeessa, joka tukee sukupuoleen liittyvää väkivaltaa kokeneita pakolaistaustaisia naisia.

Setlementti Puijolan Aggredi-työssä tarjotaan hoidollista keskusteluapua 18-49-vuotiaille, kodin ulkopuolella tapahtuneen väkivallan tekijöille. Aggredi tukee myös 15 vuotta täyttäneitä, väkivallalla oireilevia tai väkivaltaista tekoa suunnittelevia nuoria. Toimintaa rahoittaa STEA.

Tukikeskus Mahkussa on tuettu vaikeassa elämäntilanteessa olevia rikostaustaisia ja heidän läheisiään jo yhdeksän vuoden ajan.

Miessakit aloittaa Kuopiossa tänä syksynä miehille suunnatun Lyömätön Linja -toimintamuodon. Lyömätön Linja on lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunutta toimintaa, jota on toteutettu Helsingissä noin 20 vuotta. Asiakkaaksi voivat hakeutua miehet, jotka ovat käyttäneet henkistä tai fyysistä väkivaltaa läheisiään kohtaan tai jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa ja haluavat arvioida omaa sekä perheensä avun tarvetta.

Kuopion Kriisikeskuksen Turvallinen perhe -hanke tarjoaa tehostettua apua erityisesti lähisuhdeväkivaltaan. Kohderyhmää ovat parit, joilla on riittävä motivaatio muutokseen ja joissa molempien toive on jatkaa parisuhdetta. Hankkeen asiakastyö alkaa syyskuussa.

Kuopion Ensikotiyhdistyksen Pelotta-hankkeessa avopalveluja tarjotaan lähisuhdeväkivaltaa kokeneille. Viime keväänä käynnistynyt hanke tarjoaa yksilötapaamisten lisäksi vertaisryhmiä sekä kokemusasiantuntijoiden apua.

Seminaari kertoo, mistä ja miten apua saa

Monipuolista apua ja tukea on siis tarjolla – jos apua tarvitseva vain löytää palvelujen luokse.

Jotta palvelut opitaan tuntemaan, kuopiolaiset väkivaltatyötä tekevät tahot järjestävät aiheesta seminaarin maanantaina, kolmas syyskuuta. Tuolloin Kuopion pääkirjastolla kuullaan kattavasti, millaista väkivaltatyötä Pohjois-Savossa tehdään ja millaisia palveluja asiakkaille on tarjolla.

Tyttöjen Talo on Kuopiossa ainoa paikka, jossa tehdään seksuaaliväkivaltatyötä.

”Toivomme seminaariin mukaan erityisesti yhteistyökumppaneita ja viranomaisia, jotta tieto palveluistamme lisääntyy. Kun mukana on monta toimijaa, keskinäinen tiedon levittäminen on oleellisen tärkeää”, Arja Airaksinen sanoo.

Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyön ohjaajan, terveydenhoitaja ja seksuaaliterapeutti Anna Korhosen mukaan tiedon leviäminen on se oleellisin ja kauaskantoisin juttu.

”Erityisesti seksuaaliväkivallan tapauksissa on niin, että kun ihmiset vain saavat tietää, että apua ja palveluja on tarjolla, he uskaltavat lähteä hakemaan apua rohkeammin”, Korhonen tietää.

”Seksuaaliväkivaltatyölle on Kuopiossa huutava tarve. Kyse on kuitenkin vaikeasta asiasta. Niin vaikeasta, että on helpompaa sivuuttaa ja unohtaa koko asia. Mutta kun tieto ja ymmärrys ilmiön yleisyydestä lisääntyvät, kynnys ottaa yhteyttä laskee.”

Tyttöjen Talolla kansainvälistä CCM-GBV-hanketta vetävä Sanni Mäkinen on Korhosen kanssa samoilla linjoilla:

”Me tuemme hankkeessamme sukupuoleen liittyvää väkivaltaa kokeneita pakolaistaustaisia naisia. Kun työtämme ja palveluja tuodaan esille, myös itse asia tulee näkyväksi”, Mäkinen pohtii.

”Monelle ammatti-ihmiselle koulumaailmassa ja terveydenhoitopuolella on myös helpottavaa saada tietää, että seksuaaliväkivaltaa kokeneen voi ohjata Tyttöjen Talolle saamaan apua. Kun tietää, mihin ihmisen voi ohjata, vaikeasta asiasta on helpompi puhua”, Anna Korhonen ja Sanni Mäkinen sanovat.

Räppäri Dilemma aloittaa seminaarin

”Kun työtämme ja palveluja tuodaan esille, myös itse asia tulee näkyväksi.”

Väkivaltatyö Pohjois-Savossa -seminaari pidetään Kuopion pääkirjastolla maanantaina 3. syyskuuta kello 12–16.

Työstään ja palveluistaan ovat kertomassa Setlementti Puijolan lisäksi Miessakit sekä Kuopion Ensikotiyhdistys ja Kuopion Kriisikeskus. Puheenvuoron pitävät myös Itä-Suomen poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä Tuija Heimonen, Kuopion kaupungin Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Ulla Nuutinen ja Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja Titta Räsänen.

Seminaari alkaa räppäri Dilemman esityksellä.

Seminaariin voi ilmoittautua 30.8. mennessä osoitteeseen: sanni.makinen@puijola.net