Komisario Aku Uusitalo (vas.) ja ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen pitivät laajan katsauksen Tarinan vastaanottokeskuksen asukkaille muun muassa seksuaalisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä Suomessa. Info pidettiin tulkin avustuksella kahteen otteeseen eri kieliryhmille.

Itä-Suomessa seksuaalirikosten määrä on kasvussa, mutta ulkomaalaisten osuus epäiltyjen joukossa on vähentynyt. Oulun ja Helsingin seksuaalirikosten epäilytapaukset eivät ainakaan vielä näy Itä-Suomessa, mutta Tarinan asukkaita ne surettavat ja järkyttävät.

Teksti ja kuvat: Katja Hedberg

Ilmeet olivat totiset ja huolestuneetkin, kun Tarinan vastaanottokeskuksen asukkaat hiljentyivät kuuntelemaan Itä-Suomen poliisilaitoksen katsausta Suomen seksuaalirikosten tilanteesta, määristä sekä lainsäädännöstä.

Infotilaisuus oli luontevaa jatkoa Setlementti Puijolan luotsaaman Tarinan vastaanottokeskuksen ja poliisin väliseen yhteistyöhön, joka on toiminut hienosti koko Tarinan toiminnan ajan.

Tarinan väelle on pidetty usein tietoiskuja suomalaisesta kulttuurista. Nyt infon aihe kumpusi Oulun ja Helsingin seksuaalirikosten tapauksista, joissa on suomalaisten lisäksi ulkomaalaisia epäiltyjä.

Tarinan johtaja Juha Huttunen ja ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen ovat tottuneet tekemään hyvää yhteistyötä siitä lähtien, kun vastaanottokeskus avattiin yli kolme vuotta sitten.

Ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen ja komisario Aku Uusitalo pystyivät Itä-Suomen osalta nostamaan esille vakavasta asiasta myös jotain myönteistä kehitystä, sillä Itäsuomalaiset rikostilastot poikkeavat hiukan koko maan tilastoista. Kun koko maassa ulkomaalaisten osuus kaikista tietoon tulleista seksuaalirikoksista oli viime vuonna 25,3 prosenttia, Itä-Suomessa vastaava luku oli 7,2 prosenttia.

Uusitalo nosti tilastoista esiin toisenkin kiintoisan seikan.

”Seksuaalirikokset ovat edellisten kolmen vuoden aikana joka vuosi lisääntyneet Itä-Suomessa. Sen sijaan tapaukset, joissa epäilty on ulkomaalainen, ovat vähentyneet”, Uusitalo nojasi poliisin kokoamiin tilastoihin.

Seksuaalirikoksia tehtiin vuonna 2016 Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella 281. Viime vuonna vastaava luku oli 362. Vuonna 2016 seksuaalirikoksesta oli epäiltynä 51 ulkomaan kansalaista, viime vuonna 26.

”Luvut ovat pieni otanta, eikä niistä voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Suuntaa antavia ne joka tapauksessa ovat”, Uusitalo totesi.

Uutiset eivät näy Itä-Suomessa

Vaikka seksuaalirikokset ovat nyt otsikoissa jopa jonkinlaisena ilmiönä, ja vaikka netin kuohuissa syytökset kohdistuvat erityisesti ulkomaalaisiin, ei tilanne Itä-Suomessa ole Harri-Pekka Pohjolaisen ja Aku Uusitalon mukaan muuttunut.

Koko maassa ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksista 2018 oli 25,3 prosenttia, Itä-Suomessa 7,2 prosenttia.

”Minkäänlaista muutosta turvallisuustilanteessa ei ole havaittavissa. Suurin osa seksuaalirikoksista on suomalaisten tekemiä, joskin koko maan osalta seksuaalirikoksista epäiltyjen listalla ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat yliedustettuina”, Uusitalo tiivisti.

Tarinan asukkaiden ilmeet olivat entistä huolestuneempia poliisin todetessa, että yliedustettujen kansalaisuuksien joukosta erottuvat Irak, Afganistan ja Viro.

Vaikka uutiset seksuaalirikosepäilyistä Oulussa ja Helsingissä eivät heijastu ainakaan vielä Itä-Suomeen, Pohjolainen korosti aiheen tärkeyttä.

”On erittäin vakava asia, että lapset ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhriksi. Oulun ja Helsingin tapaukset ovat järkyttäneet suomalaisia niin paljon, että poliittiset puolueet harkitsevat rangaistusten koventamista ja valvonnan lisäämistä internetiin”, Pohjolainen kertoi.

”Muistakaa kylillä ja somessa liikkuessanne, että aihe on herkkä ja tulenarka. Jos kohtaatte rasismia, pitäkää pää kylmänä. Älkää provosoituko, vaan informoikaa poliisia ja vastaanottokeskuksen henkilökuntaa”, poliisi ohjeisti.

Nainen on tasa-arvoinen, seksissäkin

Aku Uusitalo ja Harri-Pekka Pohjolainen pitivät Tarinan väelle laajan esitelmän seksuaalisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja pelisäännöistä, joita Suomessa täytyy noudattaa. Itsemääräämisoikeus tuli selkeästi esille. Samoin se, että naisten ja miesten kesken Suomessa vallitsee tasa-arvo myös seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

”Seksuaaliseen kanssakäymiseen tarvitaan aina molempien selvä suostumus, avioliitossakin. Suomessa naisella on myös oikeus pukeutua ja liikkua yhtä vapaasti kuin miehet ilman, että se sisältäisi minkäänlaista seksuaalisuuteen liittyvää viestiä”, poliisit avasivat tasa-arvon merkitystä.

”Muistakaa kylillä ja somessa pitää pää kylmänä.”

Pohjolainen avasi kuulijoille myös groomingia, aikuisten internetin välityksellä tekemää, lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa houkuttelua. Grooming on noussut esille erityisesti Oulun seksuaalirikosepäilyissä.

”Tämä ilmiö tunnistettiin Suomessa jo yli kymmenen vuotta sitten. Näissä tapauksissa epäiltyinä ovat korostetusti suomalaiset miehet. Grooming on Suomen rikoslaissa rangaistava teko. Seurauksena on vankeusrangaistus”, Pohjolainen painotti.

”Uutiset ovat tuntuneet pahalta”

Tarinan asukkaat kertovat seuranneensa uutisia seksuaalirikosepäilyistä tarkkaan. Uutiset ovat ahdistaneet, aiheuttaneet pahaa mieltä ja pelkoakin.

”Tapahtumat ovat olleet todella järkyttäviä. On tuntunut kamaan pahalta, ihan kuin ne hirveät teot olisi minulle tehty”, huokasi somalialaisäiti.

Irakilaismies myönsi, että poliisien avointa ja yksityiskohtaistakin esitystä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista oli välillä kiusallista kuunnella.

”Meidän kulttuurissamme noin avoin puhe seksuaalisuudesta hiukan nolottaa.”

”Meidän kulttuurissamme noin avoin puhe seksuaalisuudesta hiukan nolottaa.”

Osa asukkaista ihmetteli, miksi uutisissa nostetaan suomalaisten ja maahanmuuttajien tekemät samat rikokset eri tavoin esille – maahanmuuttajan teko paljon isommin.

Tarinan johtajalla Juha Huttusella oli kysymyksen esittäjille ehdotus:

”Voimme yhdessä miettiä, kuinka saisimme ainakin Tarinan osalta edelleen muutettua sitä mielikuvaa, että iso osa maahanmuuttajista tai turvapaikanhakijoista tekisi pahoja ja rangaistavia tekoja”, Huttunen totesi.

Setlementti Puijola ja Itä-Suomen poliisilaitos jatkavat hyvää yhteistyötään, jonka myötä Tarinan vastaanottokeskukselle nimetty kummipoliisi käy paikan päällä lähes joka viikko tapaamassa asukkaita. He saavat kertoa huolistaan poliisille, ja jos selvitettäviä erimielisyyksiä on ilmennyt, poliisi ryhtyy ratkomaan niitä heti.