Iltapäiväkerhojen koordinaattori Kati Kainulainen pitää sylissään kerhojen Raita-kissaa, jonka lapset saavat vuorollaan viedä kotiinsa. Kissan repussa olevaan vihkoon lapset voivat kirjoittaa, mitä ovat kissan kanssa puuhailleet.

Saimme 111 vastausta, kun pyysimme lapsilta palautetta iltapäiväkerhoistamme. Palautten mukaan lapset ovat viihtyneet mainiosti Puijolan kerhoissa kuudella Kuopion alakoululla. Kysely huoltajille kertoi, että kerhotyötämme pidetään arvokkaana ja merkityksellisenä.

Teksti ja kuvat: Katja Hedberg

Lapset tulevat mielellään ja iloisella tuulella Setlementti Puijolan iltapäiväkerhoihin. Lapset myös viihtyvät kerhoissamme, joita viime lukukaudella luotsasimme kuudella Kuopion alakoululla.

Noin kaksi kolmasosaa lapsista pitää kerhoissamme olevia leluja ja tarvikkeita kivoina. Vajaa kolmannes on sitä mieltä, että lelut ovat aivan tavallisia, ja prosentti lapsista pitää niitä tylsinä.

Entä mitä mieltä lapset ovat kerhojemme työntekijöistä?

Kati Kainulainen ja näkymä Snellmanin iltapäiväkerhon kesäiseen tilanteeseen. Kun kerhot ovat sydänkesän lomalla, tavaroiden järjestämisessä ja päivittämisessä on iso työ uutta toimintakautta varten.

”Kivoja!”, vastasi 87 lasta.

”He ovat tavallisia”, totesi puolestaan 19 lasta.

Mielipiteet selviävät kyselystä, jonka teimme iltapäiväkerhojemme lapsille Haapaniemen, Jynkän, Snellmanin, Kalevalan, Martti Ahtisaaren ja Pitkälahden alakouluissa. Kyselyyn vastasi 111 lasta.

”Lasten suusta kuulemme sen tärkeimmän totuuden. Käymme jokaisessa kerhossamme läpi lasten kommentit, joiden perustella myös kehitämme toimintaa”, kommentoi Puijolan iltapäiväkerhojen koordinaattori Kati Kainulainen.

Rakettimatka kuuhunkin onnistuu

Halusimme kartoittaa palautekyselyssä myös mahdollista kiusaamista, jota muutama lapsi oli hetkittäin nähnyt.

”Kiusaaminen on asia, jonka suhteen olemme tuntosarvet herkkänä ja valppaina koko ajan. Jo työntekijöiden perehdyttämisessä painotamme, että jos kiusaamista esiintyy, siihen puututaan heti”, Kati Kainulainen kommentoi.

Hän on tyytyväinen lasten antamaan palautteeseen.

”Tavoitteemme on tarjota rauhallinen ja turvallinen paikka koulupäivän jälkeen, ja tässä olemme selvästi onnistuneet.”

Lapset saivat myös kertoa, mitä uutta he kerhossa haluaisivat tehdä. Iso osa haluaisi askarrella ja piirtää nykyistäkin enemmän, osa myös pelata kännykällä ja pleikkarilla.

Joukossa oli persoonallisiakin toiveita: Yksi lapsi haluaisi mennä raketilla kuuhun, toinen syödä kotipitsaa ja kolmas rakentaa majaa.

”Jos kiusaamista esiintyy, puutumme siihen heti.”

”Yritämme toteuttaa kaikki toiveet mahdollisuuksien mukaan. Käytämme paljon mielikuvitusta, ja koska vapaa luovuus on kerhoissamme tärkeä asia, myös matka kuuhun voi olla mahdollista. Voimmehan esimerkiksi tehdä kuun askartelemalla”, Kainulainen hymyillen suunnittelee.

Vanhemmat toivovat isompia tiloja

Lasten vanhemmille tehtyyn kyselyyn vastasi 83 huoltajaa. Palaute oli suuremmalta osiltaan kiittävää, osin ylistävääkin.

Vastausten perusteella vanhemmat pitävät lasten kerhotoimintaa tärkeänä ja arvokkaana, ja kerhojen vetämistä merkityksellisenä työnä.

”Vastausten perusteella vanhemmat kokevat, että kerhot ovat lapselle turvallisia paikkoja. Tällainen palaute on meille tärkeää”, Kati Kainulainen toteaa.

Kielteisestä palautteesta suurin osa koski kerhotiloja.

Kielteisistä palautteista suurin osa koski kerhotiloja.

”On harmi, ettemme voi vaikuttaa tila-asioihin. Kaikilla kerhoillamme ei ole kiinteää luokkatilaa, vaan osa kiertää kouluilla luokkahuoneissa, joihin kulloinkin pääsemme. Tämä tekee välillä toiminnasta haasteellisen ja ymmärrettävästi harmittaa osaa huoltajista. Mutta hyvin olemme pärjänneet, ja toiminta on sujunut hyvin”, Kainulainen näkee.

Elokuussa 2019, kun koulut avautuvat, myös Puijolan kerhot aloittavat uuden toimintavuoden. Kerhoja on viidellä koululla viime vuoden kuuden koulun sijaan.

”Pitkälahden koululla emme enää pidä kerhoa, koska lapsimäärä alueella on vähentynyt”, Kainulainen kertoo.

Iltapäiväkerhot ovat toimintaa, jonka Kuopion kaupunki ostaa Puijolalta. Jokaisessa kerhossamme on lukuvuoden mittaan 20-30 lasta.