Kompassin kotoutumisen asiantuntija Tsega Kiflie ja vt. koordinaattori Katja Koponen toivottavat jokaisen Kuopiossa asuvan tervetulleeksi Kompassiin, Kuopion kansainväliseen olohuoneeseen.

Puijolan Kompassissa ei vietetä rasisminvastaisia teemapäiviä eikä heiluteta lippuja suvaitsevaisuuden puolesta. Täällä muutetaan maailmaa ja rakennetaan yhdenvertaisuutta arkisella työllä 365 päivänä vuodessa. Myös nyt, kun Kompassi täyttää 20 vuotta.

Teksti ja kuvat: Katja Hedberg

Nyt emme puhu monikulttuurisuudesta. Emme kiintiöpakolaisista emmekä työperäisestä maahanmuutosta. Emmekä siitäkään, miksi joku lähti kotimaastaan ja päätti hakea huipputyötä tai turvapaikkaa Suomesta.

Nyt puhumme kansainvälisyydestä, Kuopion strategiasta ja Puijolan Kompassin merkityksestä. Kohtaamisesta ja yhdenvertaisuuden rakentamisesta. Sinusta ja minusta. Meistä. Taustaan ja lähtömaahan katsomatta.

Tuttu näkymä Kompassin suomen kielen tunnilla. Luokkatila on usein ääriään myöten täynnä opiskelijoita. Kielen lisäksi opiskellaan suomalaista yhteiskuntaa.

Se vasta vaikeaa on.

”Kyllä, tavoitteemme on vaativa. Se kysyy kovaa, pitkäjänteistä työtä”, sanovat Kompassin vt. koordinaattori Katja Koponen ja kotoutumisen asiantuntija Tsega Kiflie.

Kompassi täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja on kuin kuka tahansa kaksikymppinen. Vireä, utelias, tiedonjanoinen ja avarakatseinen.

Ja ison tehtävän edessä.

”Kompassi on kansainvälinen olohuone, joka on tarkoitettu kaikille kuopiolaisille. Niin täällä syntyneille kuin muualta Suomesta tai ulkomailta muuttaneille. Professoreille sekä luku- ja kirjoitustaidottomille. Kaikenikäisille, taustaan katsomatta. Tehtävämme on kohdata kaikki yhtä arvokkaina ja mahdollistaa heidän välilleen tärkeitä kohtaamisia”, Koponen ja Kiflie toteavat.

Kohtaamisia toteutuu, sillä Kompassin ovi käy joka kuukausi noin tuhat kertaa.

Tilaa kaikille mielipiteille

Tsega Kiflie on työskennellyt Puijolan Kompassissa 18 vuotta. Hän painottaa, ettei Kompassissa vietetä rasisminvastaisia tai suvaitsevaisuutta puolustavia teemapäiviä.

”Meillä jokainen päivä on teemapäivä. Lisäämme yhdenvertaisuutta arjessa työmme kautta, emme julistamalla ja lippuja hulmutellen”, hän sanoo.

Kuopion strategian moni kohta on kuin Kompassin toimintasuunnitelmaa lukisi.

Kompassin perustehtävä ei kahdessa vuosikymmenessä ole muuttunut.

”Me tuemme, ohjaamme ja valmennamme kansainvälisen taustan omaavia ihmisiä, jotta he pääsevät mahdollisimman hyvin yhteiskunnan tasaveroiseksi jäseniksi kuopiolaisten kanssa”, Katja Koponen sanoo ja painottaa, että Kompassin kävijöistä noin kolmannes on kuopiolaisia.

”Muualta muuttaneet ja paljasjalkaiset kuopiolaiset – kaikki ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Yhteistyöhän ja yhdenvertaisuuden rakentamiseen tarvitaan molempia. Molemmat myös hyötyvät toisistaan.”

Kuopion kaupungin vuoteen 2030 ulottuva strategia puhuu paljon kansainvälisyydestä. Moni strategian kohta on kuin Kompassin toimintasuunnitelmaa lukisi.

”Kompassi on paikka, jossa on tilaa kaikkien mielipiteille. Kansainvälisyydestä ja kotouttamisesta on monta eri näkemystä, ja meillä näitä ajatuksia voi vapaasti ja turvallisesti pohtia yhdessä. Vain vuoropuhelun kautta syntyy ymmärrystä ja toisinaan ystävyyttäkin”, Kiflie tietää.

Olemme kaikki kansainvälisiä

Katja Koponen näkee, ettei kansainvälisyys koske vain ulkomailta Kuopioon muuttaneita.

Kansainvälisyys on myös ajattelutapa.

”Kansainvälisyys on myös ajattelutapa. Siksi me kaikki olemme osa kansainvälisyyttä, jota Kuopio kasvaakseen ja menestyäkseen tarvitsee.”

Myös Tsega Kiflien mukaan globaalissa maailmassa kansainvälisyys ulottuu kaikkialle. Hän kuitenkin ihmettelee, miksi viranomaiset luokittelevat muualta tulleet ihmiset eri nimikkeillä ja statuksilla.

”Kompassissa haluamme kohdata ihmiset ilman kiintiöpakolaisen, tutkijaprofessuurin, opiskelijan tai turvapaikanhakijan nimikkeitä. Mihin tarvitsemme taustaluokittelua”, hän kysyy.

Kiflie pohtii myös, kuinka kauan ulkomaalaistaustaisen pitää asua Suomessa, ettei hän enää olisi maahanmuuttaja. Kiflie itse on lähtöisin Etiopiasta ja asunut Suomessa lähes 30 vuotta.

”Itselläni oli aluksi vaikeaa, myös Kompassin työntekijänä. Tuolloin yhteiskunta oli hyvin erilainen, ja kansainvälisyyteen liittyvät asiat vielä vieraita. Tämä aiheutti välillä vaikeitakin tilanteita. Mutta jos haluaa muuttaa asioita ja maailmaa, pitää olla sitkeä ja uskoa siihen, että asiat ja ihmiset muuttuvat. Me olemme toimineet Kompassissa aina avoimesti kaikkia kuunnellen. Linja on ollut hyvä, ja muutosta asenteissa on tapahtunut.”

Täällä opit suomalaisuutta

Kuopiossa asuu noin 3100 ulkomaan kansalaista. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia on noin 4700. Kuopiolaiset edustavat noin sataa eri kansalaisuutta, ja täällä puhutaan noin 80:aa kieltä.

”Kansainvälisyys nousee yhä tärkeämmäksi asiaksi, joten Kompassin tulevaisuus näyttää erinomaiselta”, iloitsevat Katja Koponen ja Tsega Kiflie.

Kansainvälistä on meininki myös Kompassissa. Vuonna 2018 Kompassin kävijöissä oli yli 70 kansallisuutta, silti toiminta tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Kompassissa voi opiskella varsinaisilla suomen kielen tunneilla, mutta kieltä ja yhteiskuntamme toimintaa voi opetella myös useissa toiminnallisissa ryhmissä.

Suomen kielen oppitunneilla käy joka päivä noin 50 opiskelijaa. Heistä kymmenkunta osallistuu intensiivisille Tervetuloa Suomeen -kursseille. Ne ovat Kuopion kaupungin ostamaa palvelua, joka on suunnattu hiljattain Kuopioon tulleille maahanmuuttajille.

”Opetuksen lähtökohta on antaa opiskelijoille valmiudet, joilla menestyy ja voitoimia yhteiskunnassamme itsenäisesti suomen kielellä”, Katja Koponen ja Tsega Kiflie sanovat.

Vapaaehtoiset ovat aarre

Kompassissa suomea opiskelevien joukossa on luku- ja kirjoitustaidottomia, mutta myös kansainvälistä tutkimusta tekeviä ja työn perässä Kuopioon muuttaneita.

Torstaisin tarjolla on tunti, jonne luku- ja kirjoitustaidottomat ovat tervetulleita. Tiistaisin on oma ryhmä kotona oleville, alle kolmivuotiaiden lasten äideille. Torstaisin harjoitellaan kirjoittamista, sillä moni oppii paljon nopeammin puhumaan kuin kirjoittamaan suomea. Lisäksi joka viikko on tarjolla hyvin eritasoisia suomen tunteja, joita järjestetään kävijöiden toiveiden mukaan.

Suurin osa tunneista on vapaaehtoisten vetämiä.

”Ilman vapaaehtoisia Kompassi ei toimisi näin monipuolisesti. Tällä hetkellä meillä on 130 vapaaehtoista, joista suuri osa on jäänyt työelämästä eläkkeelle. He ovat meille aarteita, ja itsekin he saavat ryhmien vetämisestä tärkeää sisältöä elämäänsä”, Koponen sanoo.

Kompassin omaan henkilökuntaan kuuluu seitsemän kokopäivästä työntekijää sekä kaksi tuntiopettajaa.

Kompassi auttaa arjessa

Katja Koposta ja Tsega Kiflietä harmittaa se, että ulkomailta Suomeen muuttanut nähdään ensisijaisesti maahanmuuttajana, vasta sitten ihmisenä.

Heikko kielitaito voi peittää sen, miten paljon ihmisessä on potkua ja taitoja.

”Toisinaan pelkästään heikko kielitaito voi peittää alleen sen, miten paljon ihmisessä on potkua ja taitoja ja voimavaroja”, sanoo Koponen, joka on työskennellyt Kompassissa myös maahanmuuttajien työvalmentajana.

Koponen ja Kiflie näkevät, että yhteiskuntamme on tarvetta tiedolle ja keskustelulle, joiden avulla ymmärrys kansainvälisyydestä avautuisi pintaa syvemmältä.

”Ei tarvitse kuin seurata kansanedustajien keskustelua työperäisestä maahanmuutosta, niin tietämättömyys ja ennakkoluulot nousevat jo esille. Myös arkipäivän työelämässä on paljon asenteita muutettavina”, Kiflie sanoo.

Kuopion yrittäjien kanssa Kompassi tekee arvokasta yhteistyötä. Tärkeitä kumppaneita ovat myös muut yhteisöt, oppilaitokset ja viranomaiset.

”Meillä käy vuosittain satoja ulkomaalaistaustaisia kysymässä neuvoa erilaisiin arjen tilanteisiin. Viranomaisten kanssa pidämme yhteyttä muun muassa turvallisuuteen ja työelämään liittyvistä asioista. Juuri kohtaamisten ja palvelujen myötä olemme kotoutumistyössä edelläkävijöitä”, Kiflie sanoo.

Kävijöiden kysymykset ovat hyvin erilaisia, siksi ohjaus ja neuvonta ovat yksilöllisiä. Useimmin toistuvat kysymykset koskevat työelämää, hyvinvointipalveluja ja vapaa-aikaa. Neuvoja tarvitaan muun muassa viranomaisten kanssa asioimiseen. Lisäksi asumiseen liittyvät kysymykset, kuten kodin ostaminen tai vuokraaminen, nousevat usein esille. Uusi elämäntilanne, vaikkapa perinnönjako, voi ulkomailta muuttaneelle olla myös vaikea asia.

Vastaamme tarpeisiin, joita Kuopio ja yhteiskuntamme kipeästi tarvitsevat.

”Jos emme osaa itse vastata kysymyksiin, ohjaamme asiakkaan oikean tahon luokse. Tämä on sitä tärkeää sillan rakentamista, mitä Kompassi tarjoaa.”

Miltä näyttää 20-vuotiaan Kompassin tulevaisuus?

”Tehtävämme on vastata tarpeisiin, joita Kuopio ja suomalainen yhteiskunta kipeästi kaipaavat”, Koponen ja Kiflie tiivistävät.

”Kansainvälisyys nousee yhä tärkeämmäksi asiaksi, joten meitä tarvitaan jatkossakin. Ehkä jopa enemmän kuin aiemmin, sillä kansainvälisyyden edistämiseen meillä on kokemusta, osaamista, ja valmiuksia.”

Kompassi juhlii 20-vuotista taivaltaan keskiviikkona 23. lokakuuta kello 17-19 Kulttuuriareena 44:llä osoitteessa Kauppakatu 44. Musiikkipitoinen juhla on kaikille avoin.