”Puijolaan on matala kynnys tulla, jos asumisen kanssa on ongelmia. Emme peri korkoa tai laadi seuraamuksia maksamattomista laskuista. Asiakkaat tietävät, että teemme kaikkemme, jotta heidän arkensa asumisen osalta kohenee”, Puijolan asumisneuvojat Elisa Hämäläinen (vas.) ja Marjut Rantala kertovat.

Puijolan asumisneuvonta laajenee talousneuvontaan. Tarjoamme asumiseen liittyvää talousneuvontaa nyt kaikille vuokralla asuville kuopiolaisille.

Teksti ja kuva: Katja Hedberg

Puijolan asumisneuvonta laajenee. Tähän asti asumisneuvojamme ovat auttaneet Kuopiossa Ara-vuokratalojen asukkaita. Nyt palvelumme laajenee asumiseen liittyvään talousneuvontaan, jota tarjoamme Kuopion kaupungin vuokrataloyhtiöiden asukkaiden lisäksi kaikille vuokralla asuville kuopiolaisille.

Uusi palvelumme kumpuaa tarpeesta.

Rahatilanne on voinut heikentyä jonkin ison kriisin takia.

”Lähes kaikilla asiakkaillamme on ongelmia taloutensa kanssa. Vuokria on rästissä, pöydällä on muitakin erääntyneitä laskuja, ja velkaa saattaa olla jo ulosotossa. Rahatilanne on voinut heikentyä jonkin ison kriisin takia, tai rahan käyttö on karannut käsistä esimerkiksi osamaksujen takia”, asumisneuvojamme Marjut Rantala taustoittaa kuopiolaista asumisen arkea.

Toinen asumisneuvojamme Elisa Hämäläinen näkee, että vaikeudet oman talouden hoitamisessa ovat yleistymässä.

”Vakituisessa työssäkin olevilla on vaikeuksia hoitaa raha-asioitaan. Isoja hankintoja voi nykyään tehdä helposti osamaksuilla, ja pikavippejä markkinoidaan houkuttavina vaihtoehtoina”, Hämäläinen pohtii.

Asumisneuvojien kokemus on, että myös asenteet vuokranmaksua kohtaan ovat muuttuneet.

”Vaikuttaa siltä, että ensin maksetaan muut laskut, ja vuokra jätetään viimeiseksi. Ja että maksamisen aikatauluista on helpompi keskustella kaikkien muiden kuin vuokranantajan kanssa. Vuokrasopimus on kuitenkin juridisesti velvoittava, ja vuokrarästit voivat johtaa jopa häätöuhkaan”, Rantala toteaa.

Puijolan aloittama asumiseen liittyvä talousneuvonta on osa Aran ja Takuusäätiön Asta- asumistalousneuvonnan hanketta, jota jo toteutetaan Helsingissä, Tampereella, Lahdessa, Turussa ja Espoossa.

Kuopion malli on ainutlaatuinen

Kuopion kaupungin asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen näkee hyvänä kehityksenä, että Puijolan tehokas asumisneuvonta laajenee talousneuvontaan.

”On merkittävää, että talousneuvontaa saavat myös vapaarahoitteisissa vuokrakodeissa asuvat, Hiltunen toteaa.

On helpompi ottaa yhteyttä Puijolaan kuin sosiaalitoimistoon.

Hänen mukaansa Avain-asumisneuvonnan hyvät tulokset kertovat siitä, että ihmisten on helpompi ottaa yhteyttä matalan kynnyksen Puijolaan kuin kaupungin sosiaalitoimistoon tai omaan vuokrataloyhtiöön.

”Moni kysymys jää esittämättä, jos asiaa pitää selvittää omasta vuokrataloyhtiöstä tai jos on vaara leimautua sosiaalitoimiston asiakkaaksi.”

Hiltunen kuvaa Kuopion kaupungin ja Puijolan välistä toimintamallia ainutlaatuiseksi.

”Olen useissa kuntatilaisuuksissa ja ministeriöiden tapaamisissa kertonut kokemuksistamme. Puijolan asumisneuvonta on saavuttanut kaikki sille asetetut tavoitteet, sillä tulokset voidaan laskea myös rahassa.”

Avain-asumisneuvonnan myötä säästöä tuli vuonna 2019 noin 140 000 euroa, josta suurin osa syntyi häätöjen peruuntumisista. Jos häätö etenee käräjäoikeuteen asti, siitä voi koitua kuluja jopa 5 000–20 000 euroa. Suoraa säästöä Aran vuokrataloyhtiöt saivat yli 24 000 euroa.

Asumisneuvojilla oli vuonna 2019 noin 250 asiakasta.

Avain-asumisneuvontaa rahoittavat Kuopion kaupunki, Ara sekä Kuopiossa toimivat Ara-vuokrataloyhtiöt Niiralan Kulma Oy, Kiinteistö-KYS Oy, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, Avara Oy ja M2-kodit.

Vuokravelka tuo asiakkaaksi

Puijolan asumisneuvojilla oli vuonna 2019 noin 250 asiakasta, joista 90 oli pitkäaikaisessa neuvonnassa. Asiakkaista puolet oli naisia ja puolet miehiä.

Kolmasosa asiakkaista oli 30–45-vuotiaita, toinen kolmasosa 46–64-vuotiaita. Suurin osa asiakkaista oli yksin asuvia ja eläkeläisiä, toiseksi suurin ryhmä olivat lapsiperheet.

Yleisin syy yhteydenottoon oli vuokravelka sekä ylipäätään ongelmat vuokran maksamisessa tai tarve uuteen asuntoon. Neljänneksi yleisin syy oli uhka joutua häädetyksi. Asumisneuvojilla oli viime vuoden aikana yksitoista asiakasta, jotka olivat kokonaan ilman asuntoa.

Ylivelkaantumisen ja maksuhäiriöiden taustalla on moninaisia elämäntilanteita. Mielenterveyteen ja muuhun terveyteen liittyvät ongelmat sekä pitkään jatkunut työttömyys ovat yleisimmät syyt sille, miksi asumiseen liittyvät ongelmat alkavat kasautua.

Asiakkaat löytävät Puijolaan usein Avain-asumisneuvonnan yhteistyökumppaneitten eli muun muassa kaupungin sosiaalipalvelujen, Psykiatrisen keskuksen ja päihdepalvelusäätiön kautta.

Puijolan kynnys on matala

Asiakkaiden auttaminen vaatii joissakin tilanteissa paljon aikaa.

”Käymme toisinaan asiakkaan taloustilanteen juurta jaksain läpi. Puramme tilannetta lukuisilla toimilla, esimerkiksi lehtitilauksia perumalla”, Marjut Rantala avaa neuvontaa.

Kun puhumme asumisesta ja rahasta, olemme hyvin yksityisellä alueella.

Puijolan asumisneuvojien työ on myös maksusuunnitelmien tekoa sekä neuvotteluja velkojien kanssa ja perintätoimistojen kanssa. Kotikäyntejä on paljon.

”Yhden asiakkaan kohdalla tilanne selkeni opettelemalla, kuinka maksetut ja maksamattomat laskut erotellaan. Yksin asuvalla iäkkäällä ihmisellä ne saattavat sekoittua toisiinsa”, Elisa Hämäläinen sanoo.

Rantala on yhtä mieltä asuntotoimenjohtaja Katri Hiltusen kanssa siitä, että Puijolaan on helpompi ottaa yhteyttä kuin kaupungin sosiaalipalveluihin.

”Kun puhumme asumisesta ja rahatilanteesta, olemme hyvin yksityisellä alueella. Asiakkaat tietävät, että teemme kaikkemme, jotta heidän arkensa ja elämänlaatunsa asumisen osalta kohenisivat.”

Velkakierteestä kokonaan irti

Asumisneuvojien tavoite on löytää ratkaisuja, jotta asiakkaan velkakierre katkeaa lopullisesti.

Yhden rästilaskun maksaminen ei aina auta pitkälle.

”Yhden rästilaskun maksaminen ei aina auta pitkälle. Pyrimme pitkäaikaiseen vaikuttavuuteen, jotta arki oikeasti kohentuu”, Rantala toteaa.

Puijolan asumisneuvojille on avautunut näkymä siitä, etteivät kaikki ihmiset pysy mukana teknistyvässä yhteiskunnassa.

”Jos ei ole tietokonetta ja toimintakyky on alhainen, jo asunnon etsiminen tai pankkiasioiden hoitaminen ja Kelassa asioiminen ovat liian vaativia asioita. Asioiminen tapahtuu nykyään pitkälle sähköisesti, mutta on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä sähköposti tarkoittaa”, Marjut Rantala huomauttaa.

”Puhelimitse asioita on hyvin vaikeaa hoitaa. Pankkiin ei enää edes pääse puhelimitse, ja palvelunumeroihin soittaminen voi olla hyvin kallista”, Elisa Hämäläinen lisää.

Asumisneuvojat ovat kohdanneet myös työttömiä asiakkaita, jotka eivät ole osanneet hakea työttömyyskorvausta. Usein asumiseen liittyvän neuvonnan rinnalla tarvitaankin heti talousneuvontaa.

Asiakkaan kiitos tulee sydämestä

Asumisneuvojat pääsevät itsekin talousoppiin Aran ja Takuusäätiön Asta-asumistalousneuvonnan hankkeessa.

On paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä sähköposti tarkoittaa.

”Koulutuksen myötä saamme konkreettisia työkaluja. On esimerkiksi sovelluksia, joiden avulla asiakkaalle voi tehdä näkyväksi sen, mihin hänen rahansa kuluvat”, Marjut Rantala ja Elisa Hämäläinen kertovat.

Asiakkaat sitoutuvat useimmiten hyvin muutoksiin, jotta asumisongelmat ratkeaisivat. Hämäläisen mukaan asumisneuvojan työ onkin usein palkitsevaa.

”Aina, kun asiakas kokee saaneensa meiltä apua, työni tuntuu merkitykselliseltä. Jos häätö peruuntuu, vuokrarästit saadaan maksettua tai uusi asunto löytyy, asiakkaan kiitos tulee syvältä sydämestä”, Hämäläinen sanoo.

Rantalan mukaan joissakin tapauksissa ongelmat ovat niin laajoja, etteivät ne korjaannu asumis- ja talousneuvonnalla.

”Silloin ohjaamme asiakkaan muihin palveluihin. Mutta onnistumisia tulee usein. Siitä kertoo, että saamme paljon asiakkailta kiitosta.”