”Nuoret kaipaavat luotettavaa tietoa laajalti seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. On aika tuoda ammattilaisten kokoamaa tietoa sinne, missä nuoret ovat – digitaalisille alustoille”, sanoo DigitaaliSex-hankkeen työntekijä Asta Keskisaari.

”Nuoret etsivät tietoa yhä enemmän verkosta. He haluavat jutella seksuaalisuudesta luottamuksellisesti anonyymeinä. DigitaaliSex-hanke vastaa kumpaankin toiveeseen tarjoamalla verkossa luotettavaa tietoa”, sanoo Asta Keskisaari.

Teksti ja kuvat: Katja Hedberg

Nuorisonohjaaja Asta Keskisaari on innoissaan. Hän on käynnistämässä hanketta, jonka päätavoite on digitaalisuutta hyödyntäen lisätä nuorten tietoisuutta seksuaalisuudesta.

”Aihe on ajankohtainen ja tarpeellinen. Digitaalisuus korostuu kaikkialla, ja nuoret hakeutuvat yhä enemmän digi-alustoille. He haluavat keskustella seksuaalisuudesta luottamuksellisesti anonyymeinä ja saada tietoa, johon voi luottaa. Me tarjoamme heille nyt ammattimaista, paikkansa pitävää tietoa”, Keskisaari toteaa.

”DigitaaliSex – digiloikka seksuaalisuuteen” on Itä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama hanke, jota toteuttavat Kuopion kaupungin nuorisopalvelut ja Setlementti Puijolan Tyttöjen Talo yhdessä Po1nt-verkoston kanssa.

Botti vastaa tietokannan avulla nuorten kysymyksiin seksuaalisuudesta.

Po1nt on nuorten verkkosivusto, jota pitävät yllä yhdeksän kunnan nuorisotyöntekijät Heinävedeltä, Iisalmesta, Kangasniemeltä, Kuopiosta, Mikkelistä, Pieksämäeltä, Puumalasta, Varkaudesta ja Vieremältä.

Verkkosivustolla nuoret voivat jo nyt kysyä heitä askarruttavista asioista kysy-vastaa palstan, chatin tai chattibotin kautta. Kysymyksiin vastaavat Po1ntin yhteistyökuntien nuorisotyöntekijät. Sivustolla on laajasti tietoa verkostoon kuuluvien kuntien nuorisopalveluista.

DigitaaliSex laajentaa Po1nt-sivuston seksuaalikasvatuksellista sisältöä merkittävällä tavalla. Jatkossa sivustolla järjestetään seksuaalisuuteen pureutuvia teema-chatteja yhdessä Tyttöjen Talon työntekijöiden ja muiden alan ammattilaisten kanssa.

Verkkosivustolla toimii myös tietokoneohjelma chatbotti, jonka tietokantaa laajennetaan seksuaalikasvatuksen teemoilla. Botti pystyy kirjoitetun tietokannan avulla vastaamaan nuorten kysymyksiin seksuaalisuudesta.

Nuoret määräävät botin sisällön

Asta Keskisaaren mukaan seksuaalikasvatuksen chatbottia laajennetaan, kunhan ensin on kartoitettu, mitkä kysymykset oikeasti kiinnostavat nuoria.

”Nuorisoaloilla chat-botteja on vain vähän tarjolla, vaikka tietoa kaivataan paljon.”

”Vasta kun tiedämme, millaista tietoa nuoret kaipaavat, alamme syöttää bottiin sisältöä. Jo nyt tiedämme, että nuoria kiinnostavat paljon muun muassa seksi, ehkäisy, omaan kehoon liittyvät asiat sekä seksuaalinen suuntautuminen.”

Alkukartoitus tehdään myös nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

”Heiltä saamme arvokasta tietoa siitä, millaisia asioita nuoret ovat heiltä kysyneet.”

Seksuaalisuuteen keskittyvä nuorten chatbotti on valtakunnallisestikin harvinainen.

”Ylipäätään nuorisoaloilla botteja on vähän. Tarvetta on ollut pitkään, mutta sopiva alusta on puuttunut. Nyt se löytyy Po1nt-sivustolta. Po1nt on itsessäänkin ainutlaatuinen verkosto. Vastaavaa, näin monen kunnan nuorisotoimien yhteistä verkostoa ei ole muualla”, Keskisaari toteaa.

Po1nt-sivustolla jo nyt toimiva chatbotti vastaa monipuolisesti nuorten arkisiin kysymyksiin. Bot on erittäin suosittu: huhtikuun aikana botissa oli 200 kävijää. Suosituimmat kysymykset botissa ovat liittyneet ihmissuhteisiin ja seurusteluun.

Ihmissuhteet ja seurustelu ovat nousevia keskustelunaiheita myös Po1ntin chatissa. DigitaaliSex-hankkeen idea saikin alkunsa nuorten keskustelujen sisällöstä Po1ntissa, Tyttöjen Talolla tehdyn seksuaalikasvatuksen ja seksuaaliväkivaltatyön kokemuksista sekä koulujen seksuaalikasvatuksesta saadusta palautteesta.

Nuorten luokse koulukiertueelle

DigitaaliSex-hanke ei elä ja hengitä vain digitaalisesti. Syksyllä Asta Keskisaari lähtee Puijolan Tyttöjen Talon työntekijöiden kanssa koulukiertueelle, joka ulottuu osaan Po1nt-verkostoa ylläpitävistä kunnista.

Nuoria kiinnostavat seksi, ehkäisy, oma keho ja seksuaalinen suuntautuminen.

”Viemme koululaisille seksuaalisuuteen liittyvää materiaalia, jota työstämme ja kokoamme hankkeen aikana. Hyödynnämme myös kokemuksia Tyttöjen Talolla kehitetystä seksuaalikasvatusradasta”, Asta Keskisaari kertoo.

Kiertueen koulutussisältö vakinaistetaan niin, että sitä voi hyödyntää hankkeen päätyttyä keväällä 2021.

Keskisaari toivoo, että vaikka hanke ei saisi jatkoa, seksuaalikasvatus digi-alustoilla löytäisi pysyvän muodon.

”Sekin on tärkeää tässä hankkeessa, että koulut, järjestöt, kuntien nuorisotyöntekijät ja alan ammattilaiset ovat nyt kerrankin yhdessä vastaamassa kysymyksiin, joihin nuorilla on selkeästi iso tarve saada vastauksia.”