Mistä vastaanottokeskus tekee? Miten voin vapaaehtoisena auttaa ukrainalaisia? Onko Puijolan Kompassi osa Puijolan vastaanottokeskusta?
Kokosimme yksitoista keskeistä kysymystä vastaanottokeskuksen toiminnasta ja ukrainalaisten avustamisesta – ja koostimme myös vastaukset kysymyksiin.

Teksti: Katja Hedberg

Miksi Setlementti Puijola avasi Kuopioon vastaanottokeskuksen?
Maahanmuuttovirasto (Migri) otti yhteyttä ja kysyi, onko meillä valmius aloittaa vastaanottokeskustoiminta. Vastasimme myönteisesti, ja pian tämän jälkeen saimme keskuksen avaamiseen toimeksiannon Migriltä. Tämä on oma panoksemme sotaa paenneiden ukrainalaisten auttamisessa.

Mitä vastaanottokeskus tekee?
Keskuksen tehtävät on hyvin tarkkaan määritelty. Sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto ohjaa, suunnittelee ja valvoo vastaanottojärjestelmää ja sen kustannuksia. Puijolassa oli hyvä valmius perustaa keskus, koska pidimme yllä 2015-2016 Kuopiossa ja 2015-2020 Siilinjärvellä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia.
Turvaa hakeva voi ilmoittautua asiakkaaksi keskukseemme sen jälkeen, kun hän on ensin rekisteröitynyt poliisin luona. Tämän jälkeen välttämättömät peruspalvelut kuten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat meidän vastuullamme. Koordinoimme sosiaali- ja terveyspalveluja. Sairaanhoitajamme ja terveydenhoitajamme vastaavat turvaa hakevien perusterveydenhuollosta tekemällä muun muassa alkutarkastuksia, joiden osalta teemme yhteistyötä myös kuntien ja yksityisten toimijoiden kanssa tarkkaan tehtyjen sopimusten mukaisesti. Turvaa hakeva on oikeutettu saamaan myös vastaanottorahaa.

Yhteistyö viranomaisten, vuokrataloyhtiöiden ja kuntien kanssa vaatii hallittua organisointia.

Mikä vastaanottokeskuksen perustamisessa on vaikeinta?
On monta tärkeää asiaa, jotka täytyy saada nopeasti ja yhtäaikaisesti valmiiksi sekä toimiviksi. Silti asiat on tehtävä yksi kerrallaan. Nyt aikataulu on ollut erityisen tiukka. On pitänyt löytää toimiva ja sopivankokoinen tila, osaava henkilökunta ja luoda tietohallinnan laaja kokonaisuus. Esimerkiksi vastaanottorahan maksaminen onnistuu vasta, kun lukuisat sopimukset on tehty ja tekniset järjestelmät toimivat. Lisäksi yhteistyö viranomaisten, vuokrataloyhtiöiden ja kuntien kanssa vaatii hallittua organisointia.

Kun on kiire ja ihmisillä hätä, tärkeintä on lähteä liikkeelle. Asioita pitää toteuttaa jo samalla, kun useat yksityiskohdat vielä vaativat valmistelua ja selvittelyä. Tämä vaatii kaikilta osapuolilta kärsivällisyyttä.

Onneksi Puijola on järjestötoimijana ketterä. Pystymme tekemään ja toteuttamaan päätöksiä nopeasti.

Kompassi ei tarjoa vastaanottopalveluja turvaa hakeville.

Kompassi on osa Puijolaa. Onko se myös osa vastaanottokeskusta?
Ei ole. Kompassi on kansainvälinen kohtaamispaikka, jonka ydintehtävä on edistää maahan muuttaneiden kotoutumista, osallisuutta ja työllistymistä.
Kompassi ei tarjoa vastaanottopalveluja turvaa hakeville. Lue lisää Kompassin toiminnasta: https://www.puijola.net/kompassi/

Puijola uutisoi, että sen vastaanottokeskus on asuntopohjainen. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että turvaa hakevat eivät majoitu yhteen rakennukseen. Vastaanottokeskuksen palvelupiste sijaitsee Kuopion keskustassa Haapaniemenkadulla ja on avoinna arkisin kello 10-14. Palvelemme siellä kaikkia turvaa hakevia riippumatta siitä, asuvatko he vastaanottokeskuksen tarjoamissa vuokra-asunnoissa vai itse hankkimissaan asunnoissa.

On tärkeää, että jokainen saa turvallisen majoituksen ja pääsee elämän alkuun.

Puijola on uutisoinut myös, että Migri on antanut toimeksiannon asunnon hankkimisesta 400:lle ukrainalaisille. Millä tavalla Puijola hankkii nämä asunnot?
Asunnot vuokrataan julkisilta vuokrataloyhtiöiltä ja järjestöiltä. Yhden vastaanottokeskusrakennuksen sijaan olemme nyt hankkineet ison määrän vuokra-asuntoja, joiden kalustus näin alkuun on vaatimaton. Tässä vaiheessa on tärkeää, että jokainen saa turvallisen majoituksen ja pääsee elämän alkuun. Kalustusta ja perustarpeiden määrää täydennetään, kun turvaa hakevat on ensin saatu majoitettua.

Ukrainalaispakolaisia asuu Pohjois-Savossa paljon muuallakin kuin Kuopiossa. Asuvatko he kaikki vastaanottokeskuksen hankkimissa asunnoissa?
Eivät asu. Tilapäistä suojelua hakeva aikuinen tai perhe voi järjestää majoituksensa myös itse. Yksityismajoituksessa asumista ei tueta taloudellisesti.

Haluaisin tarjota kodin ukrainalaisille. Kuinka minun pitää toimia?
Tällä hetkellä emme tee vuokrasopimuksia yksityisten kanssa. Jos tilanne muuttuu, tiedotamme asiasta.

Haluan lahjoittaa tavaroita ja vaatteita ukrainalaisille pakolaisille. Kuinka minun on hyvä toimia?
Meillä ei valitettavasti ole vastaanottokeskuksessa tiloja lahjoitustavaroiden vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja lajitteluun. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Kuopion Linnanpellolla toimivan vapaaehtoisyhteisön kanssa. Lisätietoa yhteisöstä saat Facebookin ”Konkreettista apua ukrainalaisille / Savo” -sivulta. Siellä kerrotaan, mistä tavaroista kulloinkin on tarvetta. Yhteistyökumppaneitamme ovat myös SPR, ViaDia Pohjois-Savon ja Tukeva-säätiö, joiden kautta voi tehdä tavaralahjoituksia.

Vapaaehtoistyön organisointi vastaanottokeskuksessa ei juuri nyt ole mahdollista.

Haluan työskennellä vapaaehtoisena ukrainalaisten hyväksi. Kuinka minun olisi hyvä toimia?
Toimintamme tässä vaiheessa vapaaehtoistyön organisointi vastaanottokeskuksessa ei ole vielä mahdollista. Kuopiossa moni järjestö toteuttaa ja kanavoi tällä hetkellä hienosti vapaaehtoistyötä, joten niihin kannattaa ottaa yhteyttä.

Haluaisin tarjota työtä ukrainalaisille. Kuinka minun on hyvä toimia?
Ukrainalaiset työllistyvät Pohjois-Savon te-toimiston kautta. Ohjaamme heitä te-toimiston palveluihin. Voit ilmoittaa avoimesta työpaikasta työvoimahallintoon.