Turvaa hakevat saavat päivystyspuhelimesta tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista.

Teksti: Katja Hedberg

Toiminta Kuopion Setlementti Puijolan avaamassa, Haapaniemenkadulla toimivassa vastaanottokeskuksen palvelupisteessä etenee suunnitelmien mukaisesti.

”Olemme kontaktoineet ison joukon tärkeitä toimijoita kuten Pohjois-Savon kuntia, järjestöjä ja yksityisiä palveluntarjoajia. Palveluja rakennetaan ja kehitetään koko ajan, jotta pystymme palvelemaan turvaa hakevia asiakkaitamme mahdollisimman hyvin”, vastaanottokeskuksen johtaja Juha Huttunen sanoo.

Osana toimintojensa kehittämistä Puijola on avannut vastaanottokeskuksen päivystysnumeron. Numerosta 044 706 1268 saa tietoa keskuksen toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista. Puheluihin vastataan arkisin kello 9.00-15.00. Lahjoituksiin tai asumiseen liittyvissä asioissa päivystysnumero ei palvele.

Puijolan vastaanottokeskukseen on huhtikuun puoliväliin mennessä rekisteröity noin 450 sotaa paennutta ja turvaa hakevaa ukrainalaista.

Osana palvelujensa kehittämistä Puijola pitää tärkeänä viestittää, että vastaanottokeskukseen voi tulla asioimaan vasta, kun turvaa hakeva on ensin ilmoittautunut poliisille ja siellä tapahtuneen rekisteröinnin yhteydessä hakenut tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa.

”Ennen tätä ei voi hakeutua vastaanottokeskuksen asiakkaaksi”, Puijolan toiminnanjohtaja Eija Teerineva painottaa.

Turvaa hakeva saa sosiaali- ja terveyspalvelunsa siitä vastaanottokeskuksesta, jonka asiakkaaksi hänet on kirjattu. Pohjois-Savossa on paljon ukrainalaisia, jotka ovat kirjoilla muun muassa Kajaanin, Mikkelin ja Jyväskylän vastaanottokeskuksissa.

”Mahdollisista asukassiirroista vastaanottokeskukset sopivat keskenään. Siirtoja muista keskuksista Puijolaan tehdään hallitusti ja vaiheittain”, Teerineva kertoo.

Asiakkaille suositellaan terveystarkastuksia

Vastaanottokeskusten vastuulla on järjestää turvaa hakeville terveystarkastukset. Puijolassa tarkastusta suositellaan jokaiselle asiakkaalle.

”Teemme asiassa yhteistyötä kuntien ja yksityisten toimijoiden kanssa. Omin päin turvaa hakevien ei pidä mennä asuinpaikkansa terveyskeskukseen”, Teerineva ohjeistaa.

Setlementti Puijola sai maaliskuussa Maahanmuuttovirastolta (Migri) toimeksiannon perustaa vastaanottokeskus ja järjestää majoitus 200:lle ukrainalaiselle. Uuden, huhtikuun puolivälissä tulleen toimeksiannon mukaan asuntoja tarvitaan saman verran lisää. Toimeksiantojen taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, sillä sotaa paenneita ukrainalaisia on saapunut erittäin paljon myös Pohjois-Savoon.

Sopimus Migrin kanssa on asuntopohjainen. Se tarkoittaa, että turvaa hakevat eivät majoitu yhteen ja samaan paikaan, vaan heille on hankittu vuokra-asuntoja eri puolilta kaupunkia Kuopion lähiöistä.

”Asuntojen hankkiminen on iso työ, johon sisältyy lukuisia tarkkaan pohdittavia yksityiskohtia. Yhteistyö muun muassa kaupungin ja muiden vuokrataloyhtiöiden kanssa on sujunut kuitenkin erittäin hyvin”, Teerineva kiittää.

”Asunnot ovat hätämajoituksen tasoisia, eli kalustus on vaatimaton. Asumisen alkuun kodeissa kuitenkin pääsee hyvin.”

”Moni on tarjonnut ukrainalaisille esimerkiksi hätämajoitusta. On kuitenkin vaikeaa hallinnoida yksittäisiä asuntoja eri puolilla kaupunkia. On silti hyvä tietää, että tällaisia asuntoja on tarpeen tullen käytettävissä.”

Puijolan vastaanottokeskuksen palvelupiste toimii osoitteessa Haapaniemenkatu 13 ja on avoinna arkisin kello 10-14. Pisteessä työskentelee tällä hetkellä kymmenkunta henkilöä, joista useimmat ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Puijolan osaaminen otettiin käyttöön

Kun Migristä maaliskuussa otettiin Puijolaan yhteyttä ja kysyttiin valmiutta vastaanottokeskustoiminnan käynnistämiseen, Eija Teerinevalla oli heti vastaus selvillä.

”Sota on suistanut ukrainalaiset syvään kriisiin, ja me voimme vastaanottokeskustoiminnan myötä olla omalta osaltamme auttamassa heitä”, hän toteaa.

”Nopeasti päätimme kääriä hihat ja ryhtyä toimeen. Tuli hetki ottaa osaamisemme jälleen käyttöön”, Teerineva viittaa Puijolan aiempaan vastaanottokeskustyöhön.

Puijola avasi vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset sekä Kuopioon että Siilinjärvelle, jossa Tarinan vastaanottokeskus toimi aina vuoden 2020 loppuun.

”On onnekasta, että kaikki nämä osaajat olivat saatavilla ja että jokainen halusi palata Puijolaan töihin.”

Vapaaehtoistyö vaatii tarkan suunnittelun

Sota Ukrainassa on herättänyt suomalaisissa vahvan halun auttaa. Myös Puijola saa paljon yhteydenottoja ihmisiltä, jotka haluavat antaa oman panoksensa sotaa paenneiden auttamiseksi.

”Apu ja vapaaehtoistyö vaativat tarkkaa suunnittelua ja organisointia, jotta apu on hyödyllistä ja oikea-aikaista”, Eija Teerineva toteaa ja muistuttaa, että Puijolan vastaanottokeskus palvelee ukrainalaisten lisäksi myös muita, eri maista tulevia turvapaikanhakijoita.

”Setlementtityön periaatteiden mukaisesti me palvelemme kaikkia yhdenvertaisesti”, hän toteaa.