Ukrainalaistaustainen Liubov Derkach, joka Kompassissa toimii ukrainalaisten palveluneuvojana, koki vapaaehtoisten jaksamiseen keskittyneen tilaisuuden hyödylliseksi ja odotustensa mukaiseksi. ”On ilahduttavaa, että myös auttajat saavat keinoja jaksaakseen auttaa muita”, hän totesi.  

Myötätunto ja empatia ovat auttamistyössä tärkeitä, mutta muita auttaessaan myös omasta jaksamisestaan on erittäin tärkeää pitää huolta. 

Teksti ja kuvat: Anna Miinin-Soiru Suuri joukko suomalaisia haluaa auttaa nyt sotaa paenneita ukrainalaisia, mutta vapaaehtoistyötä pitkään tekevä voi uupua ja tarvita kovan uurastuksen jälkeen itsekin tukea. 

Kuopion Setlementti Puijolan Kompassi järjesti yhdessä PALOMA-hankkeen sekä Suomen Punaisen Ristin Kuopion osaston kanssa ajankohtaisen “Auttajan jaksaminen” -tapahtuman, joka oli suunnattu ukrainalaisia auttaneille vapaaehtoistoimijoille. 

Valtakunnallisen PALOMA-hankkeen tavoite on edistää mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta ja sitä kautta lisätä pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveyttä. Toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Mukana toteutuksessa on muun muassa Kuopion yliopistollinen sairaala.

PALOMA-hankkeen Annikka Laasanen (vas.), sekä SPR:n Anne Bäck ja Virpi Waenerberg johtivat luottamuksellista keskustelua, jossa pohdittiin monipuolisesti vapaaehtoistyön tekijän jaksamista.

Annikka Laasanen PALOMA-hankkeesta sekä Anne Bäck ja Virpi Waenerberg SPR:n henkisen tuen ryhmästä luotsasivat Kompassin luottamuksellista ja lämmintä tilaisuutta, jossa keskusteltiin vertaistuellisesti vaikeistakin asioista ja vapaaehtoistyön herättämistä tunteista. 

Keskustelussa nousi vahvasti esille vapaaehtoisia kuormittavat asiat, kuten tunne siitä, että auttamistyössä pitäisi aina olla käytettävissä. 

”Vapaaehtoistyössä työaikaa ei valitettavasti voi rajata”, kuului iso huoli.  

Empatia ja myötätunto tärkeitä työkaluja 

Tilaisuuden aluksi nähtiin THL:n psykologi Antti Klemettilän videoluento muun muassa myötätuntouupumuksesta, empatiasta sekä palautumisen keinoista.  

Vapaaehtoinen auttamistyö eroaa ammattimaisesta siinä, ettei työaikoja ole rajattu. Juuri tämä voi johtaa auttajan uupumukseen. 

Klemettilän mukaan auttamisen synnyttämä stressi ei ole välttämättä paha asia. Hyvä stressi voi hänen mukaansa jopa motivoida ja lisätä voimavaroja. Pitkään jatkuva stressitila pitkittää ja lopulta vaikeuttaa myös palautumista. 

Vapaaehtoisessa auttamisessa työaikaa ei ole rajattu. Juuri tämä voi johtaa uupumukseen.

Klemettilän yksi viesti on, että auttamistyössä tärkeitä työkaluja ovat myötätunto ja empatia, sillä niiden avulla pystymme ainakin jonkun verran samaistumaan kohtaamme ihmisen tilanteeseen. Samaistumisessa on kuitenkin riskinä sijaistraumatisoituminen.  

Myötätuntouupumuksen oireet ovat samankaltaisia työuupumuksen: elämästä ei jaksa nauttia, keskittyminen voi olla vaikeaa, empatian tunne vähenee ja ihminen tuntee halua vetäytyä eroon muista. Myös luottamus omaan itseensä ja toisiin voi vähentyä. 

Toisaalta auttaja saa vapaaehtoistyöstään aina myös jotain itselleen. Tätä kutsutaan tutkimuskielellä myötätuntotyytyväisyydeksi. 

”Myötätuntoa ei voi olla ilman empatiaa, ja toisaalta molemmat synnyttävät auttamisen halua”, Klemettilä toteaa. 

Huolehdi itsestäsi, jotta voit huolehtia muista 

Antti Klemettilän suosittelee uupumuksesta palautumiseen muun muassa luonnossa liikkumista ja luovien asioiden kuten musiikin harrastamista. Hän huomauttaa, että voidakseen hyvin jokainen tarvitsee elämäänsä myös hyvinvoivia ihmisiä. 

”Mitä enemmän kohtaamme vaikeissa ja kriisitilanteissa olevia ihmisiä, sen enemmän tarvitsemme elämäämme peilauspintaa hyvinvoivista ihmisistä”, hän sanoo ja huomauttaa, että olisi tärkeää voida hyväksyä stressi osaksi elämää ja harjoitella pääsyä sopivalle, terveelle stressitasolle. 

”Jaksaakseen auttaa muita, happinaamari on asetettava ensin omille kasvoille.” 

Hyödyllisiä linkkejä:
Tietoa myötätuntouupumuksesta: https://bit.ly/3ubyEfaTurun kriisikeskuksen rentoutusharjoitusvideoita, myös ukrainaksi: https://bit.ly/3u6KnMbMieli ry:n Kriisipuhelin: https://bit.ly/3QXjQKRKuopion kriisikeskus: https://bit.ly/3QZ2Fso