Kuopion vastaanottokeskuksessa on avoinna useita tehtäviä, kuten mm. sosiaaliohjaajan, sairaanhoitajan,  sosiaalityöntekijän ja ohjaajan tehtävät.

Sosiaaliohjaaja, Kuopion vastaanottokeskus

Kuopion Setlementti Puijola tuottaa vastaanottopalveluja Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta.
Vastaanottokeskus tarjoaa vastaanottopalveluja kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäisen suojelun päätöksen saaneille henkilöille. Sosiaaliohjaajan tehtävänä on osallistua vastaanottokeskuksen sosiaalipalveluiden tuottamiseen yhteistyössä muun sosiaalitiimin kanssa.

Vastaanottokeskuksessa tehtävä sosiaaliohjaus on monipuolista asiakastyötä eri ikäisten asiakkaiden parissa. Sosiaaliohjaajan työn sisältö määrittyy tiimirakenteen ja tehtävään valittavan oman kiinnostuksen sekä työkokemuksen mukaan. Työtehtäviin sisältyy mm. ohjausta ja neuvontaa, etuuskäsittelyä sekä asiakkaiden sosiaalisten haasteiden selvittämistä ja perhetyötä. Yhteistyökumppaneina sosiaaliohjaajan tehtävissä voivat olla mm. lasten päivähoito ja koulut. Työtä vastaanottokeskuksessa tehdään moniammatillisessa tiimissä ja tukenasi on vastaanottokeskuksen sote-tiimi, ohjaajat ja johtaja.

Odotamme sinulta:

 • hyviä tiimityötaitoja
 • avoimuutta
 • positiivista asennetta
 • rohkeutta
 • omatoimisuutta
 • itseohjautuvuutta

Arvostamme:

 • kokemusta sosiaaliohjaajan tehtävistä
 • kokemusta perhetyöstä
 • kokemusta vastaanottokeskustyöstä
 • kokemusta työskentelystä maahanmuuttajien parissa

Sosiaaliohjaajalla täytyy olla sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n mukainen sosionomin (amk) pätevyys.

Haastattelemme hakijoita hakuaikana ja rekrytoimme sosiaaliohjaajan sopivan löydyttyä.

 Lisätietoja: ma-pe 14.00-15.00.

Juha Huttunen, Kuopion vastaanottokeskuksen johtaja:

juha.huttunen@puijola.net

0447007299

Työhakemukset 20.10.2022 mennessä osoitteeseen: hallinto.vok@puijola.net

Työsopimus: kokoaikainen, kuukausipalkka, toistaiseksi voimassa oleva

Koeaika: 6kk

Palkkaus: yksityisen sosiaalipalvelualan TES

Työaika: Päivätyö arkisin 38,20h/viikko

 

Sairaanhoitaja, Kuopion vastaanottokeskus

Kuopion Setlementti Puijola tuottaa vastaanottopalveluja Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta.
Vastaanottokeskus tarjoaa vastaanottopalveluja kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäisen suojelun päätöksen saaneille henkilöille. Sairaanhoitajan tehtävät vastaanottokeskuksessa ovat vaihtelevia ja monipuolisia. Asiakkaat ovat kaikenikäisiä ja edustavat useita kansallisuuksia.

Tehtäviisi kuuluu muun muassa:

 • hoidontarpeenarviointia sekä puhelimitse, että vastaanotolla.
 • asiakkaiden terveystarkastuksia
 • asiakkaiden rokotuksista huolehtiminen
 • pitkäaikaissairauksien seuranta sekä lääkäri- että tutkimusaikojen varaaminen
 • arviointia asiakkaan psykososiaalisen tuen tarpeesta

Työtä tehdään itsenäisesti, mutta samalla olet osana moniammatillista tiimiä. Työssä verkostoituminen ja saumaton yhteistyö eri tahojen kanssa korostuu.

Tulevalta työkaverilta odotamme:

 • hyviä tiimityötaitoja
 • avoimuutta
 • positiivista asennetta
 • rohkeutta
 • omatoimisuutta
 • itseohjautuvuutta
 • joustavuutta
 • monipuolista työkokemusta hoitotyöstä

Haastattelemme hakijoita hakuaikana ja rekrytoimme sairaanhoitajan sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja: ma-pe 14.00-15.00.

Juha Huttunen, Kuopion vastaanottokeskuksen johtaja:

juha.huttunen@puijola.net

0447007299

Työhakemukset 20.10.2022 mennessä osoitteeseen: hallinto.vok@puijola.net

Työsopimus: kokoaikainen, kuukausipalkka, toistaiseksi voimassa oleva

Koeaika: 6kk

Palkkaus: yksityisen sosiaalipalvelualan TES

Työaika: Päivätyö arkisin 38,20h/viikko

 

Sosiaalityöntekijä, Kuopion vastaanottokeskus

Setlementti Puijola tuottaa vastaanottopalveluja Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta.

Vastaanottokeskus tarjoaa vastaanottopalveluja kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäisen suojelun päätöksen saaneille henkilöille.

Haemme timanttiseen tiimiimme sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on järjestää vastaanottokeskuksen asiakkaille vastaanottolain mukaisia sosiaalipalveluja yhteistyössä muun sosiaalitiimin kanssa. Työ on monipuolista asiakastyötä eri ikäisten asiakkaiden parissa. Työhön sisältyy esimerkiksi palvelutarpeen arviointia, asiakkuuden suunnittelua, palvelujen järjestämisvastuuta ja vaikuttavuuden arviointia. Sosiaalityöntekijän erityisvastuualueena ovat asiakkaat, joilla on haavoittuvasta asemasta johtuvia erityistarpeita. Lisäksi sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu laatia lausuntoja lapsen edusta turvapaikkayksikön pyynnöstä.

Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä ja tukenasi ovat vastaanottokeskuksen sote-tiimi, ohjaajat ja johtajat. Sosiaalityöntekijänä osallistut myös verkostotyöhön kuntien, koulujen ja eri palveluntuottajien kanssa asiakasasioissa.
Odotamme sinulta:

 • hyviä tiimityötaitoja
 • avoimuutta
 • positiivisuutta
 • rohkeutta
 • omatoimisuutta

Arvostamme:

 • kokemusta vastaanottokeskustyöstä
 • kokemusta työskentelystä maahanmuuttajien parissa
 • kokemusta lastensuojelutyöstä
 • kehittävää työotetta

Sosiaalityöntekijällä tulee olla sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja Valviran myöntämä oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Huomioimme kelpoisuusehdon omaavien hakijoiden puuttuessa myös hakijan, joka suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun.

Haastattelemme hakijoita hakuaikana ja rekrytoimme sosiaalityöntekijän sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja: ma-pe 14.00-15.00.

Juha Huttunen, Kuopion vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja:

juha.huttunen@puijola.net

044 7007 299

Vapaamuotoinen työhakemukset + CV

20.10.2022 mennessä osoitteeseen: hallinto.vok@puijola.net

Työsopimus: kokoaikainen, kuukausipalkka, toistaiseksi voimassa oleva

Koeaika: 6kk

Palkkaus: yksityisen sosiaalipalvelualan TES

Työaika: Päivätyö arkisin 38,20h/viikko

Ohjaaja, Kuopion vastaanottokeskus

Kuopion Setlementti Puijola tuottaa vastaanottopalveluja Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta.
Vastaanottokeskus tarjoaa vastaanottopalveluja kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäisen suojelun päätöksen saaneille henkilöille.

Haemme ohjaajaa timanttiseen tiimiimme. Vastaanottokeskuksessa tehtävä ohjaustyö on monipuolista asiakastyötä. Työtä vastaanottokeskuksessa tehdään moniammatillisessa tiimissä ja tukenasi on vastaanottokeskuksen sote-tiimi, ohjaajat ja johtajat. Ohjaajan työssä neuvotaan ja ohjataan asiakkaita eri ikäryhmistä. Ohjaajana kohtaat päivittäin tilanteita, joissa tarvitaan vahvaa ammattiosaamista, luovuutta, mielikuvitusta ja huumorintajua.

Työtehtävät vaihtelevat asumista, koulua ja työtä koskevista asioista kansainväliseen suojelun prosesseihin. Ohjaajan työhön kuuluvat vastaanottokeskuksen palvelupisteellä tapahtuvan ohjaustyön lisäksi kotikäynnit ja sovitut asiakastapaamiset.

Odotamme sinulta:

 • Hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Ennakkoluulotonta asiakaspalveluasennetta
 • Rohkeutta ja paineensietokykyä
 • Itseohjautuvuutta

Arvostamme:

 • Kokemusta ohjaajan tehtävistä
 • Kokemusta vastaanottokeskustyöstä
 • Kokemusta työskentelystä maahanmuuttajien parissa
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja työkokemusta

Etsimme ennen kaikkea henkilöä, jolla on elämänmyönteinen asenne ja halu oppia uutta.

Haastattelemme hakijoita hakuaikana ja rekrytoimme ohjaajan sopivan henkilön löydyttyä.

 Lisätietoja: ma-pe 14.00-15.00

Hannu Tourunen, Kuopion vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja

hannu.tourunen@puijola.net

044 493 6586

Työhakemukset 20.10.2022 mennessä osoitteeseen: hallinto.vok@puijola.net

Työsopimus: kokoaikainen, kuukausipalkka, toistaiseksi voimassa oleva

Koeaika: 6kk

Palkkaus: yksityisen sosiaalipalvelualan TES

Työaika: päivätyö 38,20h/viikko