Julkaisut ja tutkimukset


2019

Sini Lindberg (2019) Laurea AMK: : Irti väkivallan kierteestä! – Asiakkaiden näkemyksiä HelsinkiMission Aggredin työmenetelmästä

Chris Carling (2019): Aggredin väkivaltatyö ja rikosuran päättyminen: kriminologinen prosessiarviointi

Chris Carling sai pro gradu -tutkielmastaan Rikoksentorjuntaneuvoston opinnäytepalkinnon 2019.

Aino Jauhiainen (2019): Searching for desistance: A process evaluation of Aggredi, a street violence-focused intervention program


2014

Aaltonen, Mikko & Ville Hinkkanen: Katuväkivaltatyön vaikuttavuus: HelsinkiMission Aggredi-ohjelman arviointi. OPTL:n verkkokatsauksia 40/2014.
http://hdl.handle.net/10138/152599


2012

Kekki, Tuula & Salakka, Petri. 2012. Aggredi – Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma. Helsinki: Aggredi.
http://www.helsinkimissio.fi/filearc/65_aggredi_web.pdf