Mikä on Aggredi?

Aggredi on 18-49-vuotiaisiin kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöihin keskittyvä hoidollinen työmuoto. Tavoitteena on, että asiakas lopettaa väkivaltaisen käyttäytymisen tai vähentää sitä. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä. Puolueettomuus, kunnioitus ja luottamus ovat asiakkaan kohtaamisessa kulmakiviä.

Aggredin asiakkuus ei edellytä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta. Aggrediin voi tulla, jos kaipaa väkivallan hankaloittamaan elämään muutosta, tai haluaa tehdä asiat toisin. Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmaista.

Asiakkaittemme rikosnimikkeitä ovat muun muassa pahoinpitelyt, ryöstöt, henkirikokset ja niiden yritykset. Myös huoli omasta väkivaltaisuudesta riittää asiakkaaksi pääsemiseen.

Aggredi ylläpitää ja kehittää järjestelmää, jolla saadaan vaikeasti tavoitettavat ja heikosti motivoituvat asiakkaat hoidollisen työn piiriin. Kehitämme työmenetelmiä, joita voidaan toteuttaa kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden asiakkaiden kanssa.

HelsinkiMission hallinnoima katuväkivallan tekijöihin keskittyvä Aggredi on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006 alkaen. Oulun Setlementti Vuolteen toiminta käynnistyi keväällä 2012 nimellä Via Vis.

Aggredi Kuopion toimintaa rahoitetaan Veikkaus Oy:n voittotuotoilla 2018-2019.