Mikä on Aggredi?

Aggredi-työ alkoi Setlementti Puijolassa keväällä 2015.

Aggredi on 18-49-vuotiaisiin kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöihin keskittyvä hoidollinen työmuoto. Tavoitteena on, että asiakas lopettaa väkivaltaisen käyttäytymisen tai vähentää sitä. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä. Puolueettomuus, kunnioitus ja luottamus ovat asiakkaan kohtaamisessa kulmakiviä.

Aggredin asiakkuus ei edellytä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta. Aggrediin voi tulla, jos kaipaa väkivallan hankaloittamaan elämään muutosta, tai haluaa tehdä asiat toisin. Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmaista.

Asiakkaittemme rikosnimikkeitä ovat muun muassa pahoinpitelyt, ryöstöt, henkirikokset ja niiden yritykset. Myös huoli omasta väkivaltaisuudesta riittää asiakkaaksi pääsemiseen.

Aggredi ylläpitää ja kehittää järjestelmää, jolla saadaan vaikeasti tavoitettavat ja heikosti motivoituvat asiakkaat hoidollisen työn piiriin. Toiminta perustuu kiinteään alueelliseen verkostotyöhön. Aggredi on vahvistanut moniammatillista verkostoa kodin ulkopuolisen väkivaltatyön tueksi. Viranomaistyöskentelyn rinnalle on kehitetty matalan kynnyksen palvelu, jota ei aikaisemmin ole ollut tarjolla.

Helsinki Mission kehittämä, katuväkivallan tekijöihin keskittyvä Aggredi on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006. Oulun Setlementti Vuolteen toiminta käynnistyi keväällä 2012 nimellä Via Vis. Vuonna 2020 Aggredi-työ on aloitettu Tampereella, Turussa ja Porissa.

Aggredi Kuopion toimintaa rahoitetaan Veikkaus Oy:n voittotuotoilla.