Työmme

Aggrediin asiakkaat ohjautuvat pääosin viranomaisten kuten vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen, poliisin ja lastensuojelun jälkihuollon kautta. Lisäksi projektiin ohjautuu asiakkaita useista järjestöistä, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä oppilaitoksista.

Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä Aggrediin ja tulla käymään luonamme Hapelähteenkadulla.

Aggredin asiakastyö on suunnitelmallista sekä terapeuttisesti orientoitunutta hoidollista työtä. Siinä käytetään työmenetelmiä, joissa kunnioitetaan asiakkaan omaa totuuden määrittelyä ja sen muokkautumista vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Tarkoituksemme tai tavoitteemme ei ole kertoa asiakkaalle, mikä on oikein tai väärin. Asiakkaan elämäntapojen tuomitseminen veisi onnistumisen edellytykset. Aggredissa asiakkaalla on usein ensimmäinen tilaisuus kertoa oma tarinansa ilman seurausten pelkoa. Aggredissa asiakkaalla on mahdollisuus kokea, että työntekijät ymmärtävät hänen elämäänsä ja katujen todellisuutta.

Aggredin kohderyhmää ovat myös väkivallantekoja suunnittelevat asiakkaat, jotka vakavimmillaan voivat suunnitella koulusurmaa tai joukkosurmaa. Tässä kohderyhmässä Aggredi ottaa vastaan myös alaikäisiä asiakkaita.

Aggredi ei työskentele perhe-, pari- ja lähisuhdeväkivaltaan tai seksuaalirikoksiin syyllistyneiden asiakkaiden kanssa.

Kansainvälisyys

Aggredi on mukana kehittämässä valtakunnallista RADINET-hanketta. RADINET-hankkeessa kehitetään järjestöpohjainen, valtakunnallinen Exit-toimintamalli radikalisoituneille henkilöille, jotka haluavat irtaantua väkivaltaisesta ääriajattelusta ja ääritoiminnasta. Toimintamalli suunnataan henkilöille, jotka ovat radikalisoituneet tai vaarassa radikalisoitua siten, että se voisi johtaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

RADINET-hankkeen avulla kehitettävästä toimintamallista tulee eurooppalaisten suositusten ja hyvien käytäntöjen mukainen, niin sanottu Exit-malli. Radinet on osa Euroopan komission ylläpitämää Radicalisation Awareness Networkin Exit-työryhmää.

Aggredissa pidetään tärkeänä tutustua väkivaltatyön muotoihin ja väkivallan ilmiöihin myös muualla kuin Suomessa. Näin kotimaassa tehtävä asiakastyö pystyy  vastaamaan uusiin väkivaltailmiöihin. Aggredi-hankkeen kehittämiseksi tarvitaan tietoa kansainvälisistä väkivaltatyön hankkeista ja menetelmistä.

Aggredi on mukana  Euroopan Unionin rahoittamassa RAN EXIT -työryhmässä, jossa kerätään ja jaetaan hyviä käytäntöjä väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemisessä Euroopassa.

Suomi poikkeaa muista maista varsinkin koulusurman uhkaajiin kohdistuvassa työssä, joihin muissa maissa ei ole juurikaan keskitytty. Asiakastyö tällä alueella on Euroopan-laajuisesti ainutlaatuista, samoin kuin yksilöllinen ja kodin ulkopuolisiin väkivallantekijöihin keskittynyt hoidollinen väkivaltatyö. Useissa muissa Euroopan maissa työ väkivallantekijöiden parissa on lähinnä mentorointiin ja vertaistukeen pohjautuvaa toimintaa ja keskittynyt yksilöiden sijaan usein taustalla vaikuttaviin ilmiöihin, kuten ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja siitä irtaantumiseen.

Kansainvälinen yhteistyö kasvattaa Aggredin asiantuntemusta. Yhteistyön avulla löydetään uusia keinoja ennaltaehkäistä yksilöiden liittymistä ääriliikkeisiin tai järjestäytyneisiin rikollisryhmiin ja lisätään ymmärrystä mekanismeista, jotka vaikuttavat rikollisjengeistä irtaantumiseen.