Mitä ovat Puijolan IP-kerhot?

Setlementti Puijola on tuottanut Kuopiossa koululaisten iltapäiväkerhoja syksystä 2003 lähtien. Toimimme iltapäiväkerhojen palveluntuottajana Kuopion kaupungille.

Iltapäiväkerhoissamme tärkeimpiä asioita ovat lapsen turvallisuus, luovuus ja leikki.

Huolehdimme siitä, että lapsi voi toteuttaa luovuuttaan vapaasti ja omaehtoisesti. Sekin on tärkeää, että kerhossamme lapsi voi levähtää ja rauhoittua. Ilmapiiri kerhoissamme on kiireetön ja turvallinen.

Pidämme huolta siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja että hän saa halutessaan osallistua kerhopäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yhteisten sääntöjen luomiseen. Näin lapsi kokee tärkeää osallisuutta.

Kunnioitamme lapsen omaa kieli- ja kulttuuritaustaa, elämäntapaa sekä perheen arvoja. Setlementtiliikkeen arvoja onkin hyväksyä erilaisuutta ihonväristä, sukupuolesta tai kulttuurista riippumatta. Tutustumalla eri kulttuureihin voimme lisätä lasten ymmärrystä ja vähentää ennakkoluuloja.

Setlementti Puijolan iltapäiväkerhojen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:
  • turvallisuus 
  • ystävyys
  • yhteisöllisyys
  • luovuus
  • erilaisuuden hyväksyminen
  • myönteisen minäkuvan vahvistaminen

Yleistietoa kerhoistamme

Yhteydenpito

Tärkeimmät kanavat kodin ja iltapäiväkerhon välillä ovat reissuvihko ja puhelin.

Ilmoita lapsesi mahdollisesta poissaolosta tekstiviestillä suoraan kerhopuhelimeen.

Iltapäiväkerhon maksut

Iltapäiväkerhon maksu määräytyy sen mukaan, minkä verran lapsi on kerhossa.

  • Osa-aikainen kerhomaksu (3h/päivä tai 1-15h/vk): 90€/kk.
  • Kokoaikainen kerhomaksu (4h/pv tai yli 15h/vk): 110€/kk.

Elokuussa peritään puolet kuukauden toimintamaksusta.

Välipala

Välipala syödään joka päivä noin klo 14. Välipala sisältää yleensä leipää, leikkelettä, hedelmää tai kasvista sekä kiisseliä tai puuroa.