Mikä on Kompassi?

Kompassi on vuonna 1999 perustettu Kuopion Setlementti Puijolan ylläpitämä kansainvälinen kohtaamispaikka. Kompassi on kaikkia lähellä Kuopion ydinkeskustassa.

Kompassissa tehdään vaikuttamistyötä, jonka tavoite on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta kaikille.

Tarjoamme Kuopioon muuttaneille toimintaa, joka tukee kotoutumista ja osallisuutta. Kompassissa annetaan myös neuvontaa ja ohjausta arkisiin asioihin kuten esimerkiksi viranomaispalvelujen käyttöön, työn hakemiseen ja asunnon hankkimiseen littyvissä asioissa.

Kävijöiden kysymykset ovat hyvin erilaisia, siksi ohjaus ja neuvonta ovat aina yksilöllistä. Jos emme osaa itse vastata kysymyksiin, ohjaamme asiakkaan oikeaan paikkaan saamaan lisätietoa.

Kompassissa korostamme yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. Kompassi on paikka, jossa ihmiset kohtaavat ja toimivat yhdessä. Silta ihmisten välille syntyy yhdessä tekemisen kautta.

Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa Kompassia. Tarjoamme monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia jokaiselle, joka haluaa toimia Kompassissa vapaaehtoisena.

Kompassin päärahoittajia ovat STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus), joka jakaa Veikkaus Oy:n tuottoja, sekä Kuopion kaupunki.

Tiesitkö tämän Kompassista?
  • Kompassi on kaikille avoin paikka: Kompassin kävijöistä noin 33 prosenttia on syntysuomalaisia.
  • Kompassissa on kuukaudessa noin 1100 käyntiä.
  • Kompassi järjestää paljon erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.
  • Kompassissa kokoontuu useita kansainvälisiä ryhmiä.
  • Suomen kielen tunneille osallistuu vuosittain noin 400 henkilöä noin 70 kansallisuudesta.
  • Kompassin toiminnassa on mukana noin 130 vapaaehtoista.