Mikä on Kompassi?

Kompassi on vuonna 1999 perustettu Kuopion Setlementti Puijola ry:n ylläpitämää kansainvälinen kohtaamispaikka Kuopion ydinkeskustassa. Kompassi on toiminut RAY:n ja Kuopion kaupungin tuella. Toimintaa rahoittavat STEA, Kuopion kaupunki, TE-palvelut, TAIKE ja UEF.

Kompassi järjestää yhdessä kävijöidensä kanssa monikulttuurista toimintaa kaikille Kuopiolaisille. Kompassi edistää yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentumista sekä tarjoaa kotoutumista ja osallisuutta tukevaa toimintaa, neuvontaa ja ohjausta arjen asioihin.

Toiminnoissa korostuvat yhteisöllisyys, vertaistuki sekä ihmisen omiin voimavaroihin luottaminen ja eteenpäin kannustaminen. Vapaaehtoistyön kautta kantaväestö ja maahanmuuttajat kohtaavat ja toimivat yhdessä.

Kompassi edistää tasa-arvoa toimimalla eriarvoisuutta ja ennakkoluuloja vastaan tekemällä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.

Ketkä ovat Kompassin kohderyhmiä?

Kompassin kohderyhmiä ovat Kuopion alueen maahanmuuttajat ja heidän omat yhdistyksensä, monikulttuurisessa parisuhteessa elävät sekä monikulttuurisuudesta kiinnostuneet suomalaiset. Kompassi palvelee myös alueen muita maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä tahoja sekä viranomaisia.

Tiesitkö tämän Kompassista?
 • Kompassi on kaikille avoin paikka, siis myös syntysuomalaisille: Kompassin kävijöistä noin 33% on syntysuomalaisia
 • Kompassissa on kuukaudessa noin 1100 käyntiä aukioloaikana
 • Kompassin järjestää paljon erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia
 • Monikulttuuriset ryhmät kokoontuvat Kompassin tiloissa ympäri vuoden
 • Suomen kielen tunneille osallistuu vuosittain noin 400 eri henkilöä noin 55 eri kansallisuudesta
 • Kompassilla on noin 85 vapaaehtoista, joukossa myös maahanmuuttajataustaisia
Kompassin säännöt
 1. Kaikki ovat tervetulleita Kompassiin
 2. Kompassissa kaikki ovat tasa-arvoisia eikä ketään saa syrjiä
 3. Kompassi on puolueeton toimija: Kompassissa ei saa harjoittaa politiikkaa eikä uskontoa
 4. Kompassiin ei saa tulla päihtyneenä eikä Kompassissa saa juoda alkoholia tai käyttää päihteitä
 5. Kompassin tiloja voidaan käyttää klo 8-22 välisenä aikana maanantaista sunnuntaihin
 6. Kompassin tiloja ilta-aikaan käyttävät ryhmät ovat vastuussa Kompassin tiloista