Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. Neuropsykiatrisia oireita voivat olla muun muassa adhd-oireet, kuten levottomuus, impulsiivisuus, tarkkaavaisuus- ja hahmottamisvaikeudet.

Valmennus on hyvin käytännönläheistä, voimavara- ja ratkaisukeskeistä valmennusta, joka perustuu asiakkaan omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin auttaa itse itseään. Valmennukseen osallistuakseen asiakas ei tarvitse diagnoosia.

Valmennuksen kohderyhmä: rikostaustaiset asiakkaamme, joilla on neuropsykiatrisia oireita.

Valmennuksen tavoite: asiakkaan omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen ja tämän myötä arjenhallinnan parantuminen.

Valmennuksen toteutus: Valmennus toteutetaan Tukikeskus Mahkun tiloissa Mahkun työntekijöiden ohjaamana. Mahkun koordinaattori Minna-Marja Halmepuro on kouluttautunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Valmennus sisältää viisi ohjauskertaa, jotka sisältävät muun muassa asiakkaantilanteen ja riippuvuuksien kartoitusta sekä arjen hallintaan, mielen hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen sekä voimavaroihin ja tulevaisuuden tavoitteisiin liittyvien asioiden pohdintaa.

Lisätietoa valmennuksesta antaa koordinaattori Minna Halmepuro puh. 050 447 3222