Hankkeet

Naistyö maahanmuuttajien kanssa

Olemme saaneet GBV-työhön tukea Euroopan Unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta.

Teemme työtä kaikenikäisten maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen kanssa osana kansainvälistä GBV-työtä.

GBV-työssä keskitytään väkivaltaan, joka pohjautuu sukupuoleen. Näitä väkivallan muotoja ovat muun muassa pakkoavioliitot, psyykkinen ja fyysinen väkivalta lähisuhteessa, kunniaväkivalta, häirintä ja ahdistelu, seksuaalinen väkivalta ja raiskaus, ihmiskauppa, pakotettu ja aikainen avioliitto sekä sukupuolielinten silpominen.

Tarjoamme naisille turvallisen ja luotettavan mahdollisuuden pohtia ja keskustella väkivallan kokemuksistaan tai sen uhasta yhdessä ohjaajan kanssa. Naisilla on mahdollisuus tavata myös muita naisia, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa.

Naisille tarjotaan vapaamuotoisia tapaamisia, yksilöohjausta sekä viikoittaisia ryhmätapaamisia. Tyttöjen Talolla Women’s Café -ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16-18.30. Tapahtumista saat tietoa verkkosivustoltamme sekä Tyttöjen Talon Facebook-sivulta.

GBV-työn toteutuksesta Puijolassa vastaa ohjaaja Sanni Mäkinen. Hänen kanssaan voit pohtia väkivallan kokemusten lisäksi naiseuteen, hyvinvointiin, arkeen sekä vaihtuviin elämäntilanteisiin liittyviä asioita. Mäkiseen voit ottaa yhteyttä myös, jos kohtaat hankkeen kohderyhmään mahdollisesti kuuluvia, tukea ja apua tarvitsevia naisia.

Työmme on osa EU:n REC-ohjelmasta rahoitettua tutkimus- ja kehittämishanketta, jota toteutetaan kuudessa EU-maassa. Puijolan lisäksi GBV-työtä tehdään Saksassa, Kroatiassa, Italiassa, Kreikassa ja Kyproksella. GBV on lyhenne sukupuoleen perustuvasta väkivallasta (Gender-Based Violence).

CCM-GBV-hankkeen (Co-creating a Counselling Method for Refugee Women GBV Victims) tavoite on kehittää yhdessä maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten naisten kanssa malli, jolla voidaan tukea ja auttaa väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kohdanneita pakolaisnaisia.

Hankkeen tutkimuksellisesta osuudesta vastaa Helsingissä sijaitseva YK:n Kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, mitä tukea ja apua tarvitsevat Eurooppaan tulleet pakolaistaustaiset naiset, jotka ovat kokeneet sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa. Tutkimuksen yksi tarkoitus on myös selvittää, millaisia ja kuinka paljon väkivallan kokemuksia naisilla on.

Tutustu hankkeen tuloksiin

Tästä linkistä pääset lukemaan lisää CCM-GBV -projektista sekä sen uniikista tutkimusaineiston keruumenetelmästä. Lisäksi voit vilkaista projektissa luotua käsikirjaa, tutkimustuloksia sekä tutkimustulosten pohjalta luotuja suosituksia. Suomenkielinen käännös käsikirjasta löytyy täältä. Painetun version suomenkielisestä käsikirjasta saamme marraskuussa 2019.

Hankkeessa luotiin myös koulutusopas ”Sukupuolistunut väkivalta ja pakolaisnaiset”. Suomenkielisen oppaan löydät täältä.

Hankkeen kaikki materiaalit löytyvät useilla eri kielillä hanketta koordinoineen, saksalaisen Solwodin verkkosivuilta.

Sanni Mäkinen

GBV-hanke, ohjaaja
Puh. 050 368 8906
sanni.makinen@puijola.net