Hankkeet

Naistyö maahanmuuttajien kanssa

Teemme työtä kaikenikäisten maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen kanssa osana kansainvälistä GBV-työtä. Maahanmuuttajanaiset pääsevät itse pohtimaan yhdessä Tyttöjen Talon ohjaajan kanssa, millaisella toiminnalla voi auttaa naisia, jotka ovat kokeneet sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

GBV-työssä keskitytään sukupuoleen perustuvan väkivallan muotoihin, joita ovat muun muassa pakkoavioliitot, psyykkinen ja fyysinen väkivalta lähisuhteessa, kunniaväkivalta, häirintä ja ahdistelu, seksuaalinen väkivalta ja raiskaus, ihmiskauppa, pakotettu ja aikainen avioliitto sekä sukupuolielinten silpominen.

Osana hanketta naisille tarjotaan vapaamuotoisia tapaamisia, yksilöohjausta sekä viikoittaisia ryhmätapaamisia. Tyttöjen Talolla Women’s  Café -ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16-18.30. Tapahtumista saat tietoa verkkosivustoltamme sekä Tyttöjen Talon Facebook-sivulta.

GBV-työn toteutuksesta Puijolassa vastaa ohjaaja Sanni Mäkinen. Hänen kanssaan voit pohtia väkivallan kokemuksia sekä naiseuteen, hyvinvointiin, arkeen sekä vaihtuviin elämäntilanteisiin liittyviä asioita. Mäkiseen voit ottaa yhteyttä myös, jos kohtaat hankkeen kohderyhmään mahdollisesti kuuluvia, tukea ja apua tarvitsevia naisia.

Työmme on osa tutkimus- ja kehittämishanketta, jota toteutetaan seitsemässä EU-maassa. Puijolan lisäksi GBV-työtä tehdään Saksassa, Kroatiassa, Italiassa, Kreikassa ja Kyproksella. GBV on lyhenne sukupuoleen perustuvasta väkivallasta (Gender-Based Violence).

CCM-GBV-hankkeen (Co-creating a Counselling Method for Refugee Women GBV Victims) tavoite on kehittää yhdessä maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten naisten kanssa malli, jolla voidaan tukea ja auttaa väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kohdanneita pakolaisnaisia.

Hankkeen tutkimuksellisesta osuudesta vastaa Helsingissä sijaitseva YK:n Kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, mitä tukea ja apua tarvitsevat Eurooppaan tulleet pakolaistaustaiset naiset, jotka ovat kokeneet sukupoleen perustuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa. Tutkimuksen yksi tarkoitus on myös selvittää, millaisia ja kuinka paljon väkivallan kokemuksia naisilla on.

Sanni Mäkinen

GBV-hanke, ohjaaja
Puh. 050 368 8906
sanni.makinen@puijola.net