Hankkeet

Sukupuolistuneen väkivallan vastainen työ

Teemme työtä kaikenikäisten maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen kanssa osana kansainvälistä GBV-työtä.

GBV-työssä keskitytään väkivaltaan, joka pohjautuu sukupuoleen. GBV on lyhenne sukupuoleen perustuvasta väkivallasta (Gender-Based Violence).

Näitä väkivallan muotoja ovat muun muassa pakkoavioliitot, väkivalta lähisuhteessa, kunniaan liittyvä väkivalta, häirintä ja ahdistelu, seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa sekä sukuelinten silpominen.

Tarjoamme turvallisen ja luotettavan mahdollisuuden pohtia ja keskustella väkivallan kokemuksistaan tai sen uhasta yhdessä Puijolan ohjaajan kanssa. Naisilla on mahdollisuus tavata myös muita naisia, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa.

Järjestämme yksilöohjausta sekä viikoittaisia ryhmätapaamisia. Women’s Café -ryhmä kokoontuu Tyttöjen Talolla maanantaisin klo 16.30-19. Tapahtumista saat tietoa verkkosivustoltamme sekä Tyttöjen Talon Facebook-sivulta.

GBV-työn toteutuksesta Puijolassa vastaa Sanni Mäkinen. Hänen kanssaan voit pohtia väkivallan kokemusten lisäksi naiseuteen, hyvinvointiin, arkeen sekä vaihtuviin elämäntilanteisiin liittyviä asioita. Mäkiseen voit ottaa yhteyttä myös, jos kohtaat kohderyhmään mahdollisesti kuuluvia, tukea ja apua tarvitsevia naisia.

Työmme jatkuu AMIF-rahoituksella

Kesästä 2020 lähtien jatkamme työtä Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoituksella. Työn tavoite on turvapaikkaa hakevien naisten ja tyttöjen sukupuolistuneen väkivallan kokemusten tunnistaminen ja kokemusten käsittelyyn tarvittavan tuen vahvistaminen.

Teemme ohjaustyötä valtakunnallisesti. Järjestämme myös koulutusta muun muassa vastaanottokeskusten työntekijöille ja muille ammattilaisille, jotka työskentelevät turvapaikanhakijoiden kanssa. Hankekumppanimme Heuni (YK:n kriminaalipolitiikan instituutti) on mukana toteuttamassa koulutuksiamme.

Tutkimus paljasti: naiset eivät tule nähdyiksi

Olemme saaneet GBV-työhön tukea Euroopan Unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta.

Työmme oli vuosina 2018-2019 osa EU:n REC-ohjelmasta rahoitettua tutkimus- ja kehittämishanketta CCM-GBV (Co-creating a Counselling Method for Refugee Women GBV Victims), jota toteutettiin kuudessa EU-maassa. Puijolan lisäksi GBV-työtä tehtiin Saksassa, Kroatiassa, Italiassa, Kreikassa ja Kyproksella.

GBV-hankkeen aineistosta julkaistiin Euroopan mittakaavassakin ainutlaatuinen tutkimus suosituksineen. Tutkimus etsii syitä sille, miksi pakolaisnaiset eivät tule nähdyiksi ja kuulluiksi väkivallan uhreina ja jäävät näin ilman heille kuuluvia oikeuksia. Pääset lukemaan tutkimuksen tästä linkistä.

Tästä linkistä pääset lukemaan lisää CCM-GBV -projektista sekä sen uniikista tutkimusaineiston keruumenetelmästä. Lisäksi voit vilkaista projektissa luotua käsikirjaa, tutkimustuloksia sekä tutkimustulosten pohjalta luotuja suosituksia. Suomenkielinen käännös käsikirjasta löytyy täältä.

Hankkeessa luotiin myös koulutusopas ”Sukupuolistunut väkivalta ja pakolaisnaiset”. Suomenkielisen oppaan löydät täältä.

Hankkeen kaikki materiaalit löytyvät useilla eri kielillä hanketta koordinoineen, saksalaisen Solwodin verkkosivuilta.

Sanni Mäkinen

Hankekoordinaattori
AMIF-hanke
Puh. 050 368 8906
sanni.makinen@puijola.net