Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä meillä ei ole avoimia työpaikkoja.

——————————————————————————

Useissa Puijolan yksiköissä on haettavissa
työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja:

Tyttöjen Talo tarjoaa harjoittelupaikkoja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan sekä yhteiskunnallisten alojen opiskelijoille. Etusijallamme ovat pitkät, amk-tasoiset ja vähintään 10 viikon pituisen harjoittelujaksot. Lisätietoja: Tyttöjen Talon johtaja Johanna Luomala puh. 045 8776 400.

Kompassi tarjoaa eri alojen opiskelijoille harjoittelu-, opinnäytetyö- ja projektityöpaikkoja. Kompassilla voi suorittaa harjoittelujakson esimerkiksi yhteisöpedagogi-, sosionomi- ja terveydenhuoltoalan opiskeluissa. Kysy harjoittelupaikkaa ajoissa. Yleensä teemme sopimuksen useita kuukausia ennen harjoittelujakson alkamista. Lisätietoja: Kompassin johtaja Katja Koponen puh. 044 7872 872.

Tukikeskus Mahku tarjoaa harjoittelupaikkoja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan sekä yhteiskunnallisten alojen opiskelijoille. Lisätietoja: Mahkun koordinaattori Tanja Turunen puh. 050 4473 222.

Iltapäiväkerhot tarjoavat harjoittelupaikkoja työkokeilijoille sekä sosiaalialan opiskelijoille. Lisätietoja: iltapäiväkerhojen koordinaattori Kati Kainulainen puh. 050 4364 931.