Asukastuvat

Eri puolilla Kuopiota on kymmenen asukastupaa, jotka ovat kaikille avoimia oleskelu-, kokoontumis- ja harrastetiloja. Tupatoiminnan hallinnointi on siirtynyt vuoden 2017 alusta Setlementti Puijolalta Kuopion kaupungille. Puijolan kautta asukastuville työllistetään vuosittain kymmeniä työntekijöitä.

Lisätiedot tuvista löytyvät kaupungin internetsivuilta osoitteesta:
https://www.kuopio.fi/asukastuvat