Suomalainen setlementtiliike

Suomen Setlementtiliitto on perustettu vuonna 1918. Setlementtityön perusta on koko 100-vuotisen historian ajan ollut sillan rakentaminen eri ryhmittymien välille. Arkinen työmme on ihmisten kohtaamista ruohonjuuritasolla, yhtä paljon oppimista kuin opettamista, saamista kuin antamista.