Suomalainen setlementtiliike

Suomen Setlementtiliitto on perustettu vuonna 1918. Setlementtityön perusta on koko 100-vuotisen historian ajan ollut sillan rakentaminen eri ryhmittymien välille. Arkinen työmme on ihmisten kohtaamista ruohonjuuritasolla, yhtä paljon oppimista kuin opettamista, saamista kuin antamista.

Setlementtiliikkeen muodostavat Setlementtiliitto ja sen 44 paikallista, itsenäisesti toimivaa jäsenyhdistystä, joilla on toimintaa 50 paikkakunnalla. Setlementeissä on yhteensä noin 500 työntekijää. Lisäksi setlementtityössä on mukana erittäin suuri joukko eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä vapaaehtoisina.

Toiminnan kirjo on laaja: se yltää lapsi-, nuoriso- ja vanhustyöstä opinto-, kulttuuri ja monikulttuurisuustyöhön sekä monipuolisiin asumisen palveluihin. Paikalliset setlementit ovat pioneerihenkisiä. Ne etsivät jatkuvasti uusia tapoja tehdä sosiaalista työtä erityisesti niillä alueilla, joilla mikään muu taho ei vielä toimi tai tuota palveluja.

Kansainvälisen setlementtiliikkeen juuret ulottuvat 1800-luvun loppupuolelle ja Itä-Lontoon köyhimpiin kortteleihin, jossa kaupungin yliopisto-opiskelijat alkoivat tehdä työtä sosiaalisten ongelmien kanssa kamppailevien kanssa. Opiskelijat perustivat kortteleihin kansalaiskeskuksia, joissa tarjottiin muun muassa koulutusta ja tukea.

Vaikka maailma muuttuu, setlementtityö on aina perustunut samoihin kestäviin arvoihin – kokemukseen siitä, että yhteisöllisyys voimistaa ihmistä. Tähän pyrimme yhteistyöllä, sekä arjen keskellä toteutuvalla toisen ihmisen huomioonottamisella. Työtämme ohjaavat yksilön kunnioitus, erilaisuuden hyväksyminen, luottamus ihmisiin, tasa-arvon vaaliminen sekä heikoimpien auttaminen.

Setlementtiliike tekee aktiivista yhteistyötä valtion ja kuntien päättäjien sekä toisten järjestöjen kanssa.   Useat setlementit ovat myös monipuolisten palvelujen tarjoajia sekä sosiaali- ja sivistystyön asiantuntijoita.

Setlementtiliike on laatinut 100-vuotisen historiansa kunniaksi rohkeusteesit, joiden puolesta kutsumme kaikki suomalaiset toimimaan.

Rohkeusteesimme
  1. Rohkeus kokea elämä kaikessa karuudessaan ja kauneudessaan.
  2. Rohkeus kohdata ja luottaa ihmiseen.
  3. Rohkeus ylittää erilaiset raja-aidat.
  4. Rohkeus antaa ääni heille, joita kukaan ei kuule.
  5. Rohkeus löytää ne, joita kukaan ei näe.
  6. Rohkeus puolustaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
  7. Rohkeus vaatia yhdenvertaisuutta.
  8. Rohkeus oppia uutta koko ikänsä.
  9. Rohkeus vaatia muutosta.