Приемный центр

В основе работы приемного центра лежат общие ценности Setlementti Puijola, как равенство, справедливость и локализм. В настоящее время клиентами приемных пунктов в Куопио и Иисалми являются почти 2 500 человек. В нашем центре работают уже около 50 сотрудников.

Центр приема беженцев в Куопио, которым руководит компания Puijola, был открыт в апреле 2022 года после начали войны на Украине, а в ноябре того же года он был расширен до Ийсалми. В 2015-2020 годах компания Puijola также отвечала на запросы Иммиграционной службы Финляндии, управляя приемным центром Tarina.

Центр приема беженцев открыт с понедельника по среду с 10.00 до 14.00, в четверг с 10.00 до 17.30 и по пятницам с 10.00 до 14.00 по адресу Haapaniemenkatu 13, Kuopio.

Проживание

Человек, запрашвающий международную защиту в Финляндии размещается в приемном центре. Проживание в приемном центре может быть организовано раздельними квартирами, или одным большим помещением.

Приемные центры городов Куопио и Ийсалми организованы раздельними квартирами. Вопросами, связанными с квартирами управляет заместитель директора приемного центра Ханну Тоурунен, тел. 044 4936586, hannu.tourunen@puijola.net

Узнать больше о проживании

Sosiaalipalvelut

Vastaanottokeskuksen sosiaalipalvelut on suunnattu kansainvälistä suojelua hakeville, tilapäistä suojelua saaville ja ihmiskaupan uhreille, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa.  Sosiaalipalveluissa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia.
Sosiaalipalveluiden päivystysnumero päivystyspuhelinnumero on 044 706 1268 ja se palvelee ma-ti-pe klo 10–11 sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

Terveyspalvelut

Vastaanottokeskuksessa toimii oma sairaanhoitotiimi, joka organisoi ja tuottaa vastaanottokeskuksessa kirjoilla olevien asiakkaiden terveydenhoitopalvelut. Tiimi vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien asiakkaiden kaikista terveyteen liittyvistä asioista, joten asiakkainamme ovat eri kulttuuritaustoista tulevat, kaikenikäiset asiakkaat.

Terveyspalveluiden asiakaspuhelinnumero on 044 706 1268. Soittoaika sairaanhoitajille on avoinna ma-ti-to-pe klo 9–11. Puhelimessa sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja järjestelee tarvittavan jatkohoidon.

Lue lisää terveyspalveluista

 

Työllistyminen

Tilapäistä suojelua hakevalla henkilöllä on työnteko-oikeus heti, kun hän on jättänyt hakemuksen poliisille tai rajaviranomaiselle. Hakemukset käsittelee Maahanmuuttovirasto.

Turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä (työtä, josta maksetaan palkkaa) kolmen tai kuuden kuukauden päästä siitä, kun hän on jättänyt turvapaikkahakemuksen.

Lue lisää työllistymisestä

 

Toimeentulo

Vastaanottorahaa myönnetään ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömän toimeentulon turvaamiseksi ja itsenäisen selviytymisen edistämiseksi. Vastaanottorahan myöntää hakemuksesta vastaanottokeskus, jonka asiakkaaksi hakija on rekisteröity.

Lue lisää vastaanottorahasta

 

Arvot

Vastaanottokeskus tekee turvallista, yhdenvertaista, asiakaslähtöistä, inhimillistä ja kotouttavaa vastaanottokeskustyötä laadukkaasti, ammatillisesti ja kustannustehokkaasti. Toiminta on joustavaa ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin reagoivaa ja sitä kehitetään aktiivisesti. Toimintamme perustuu Kuopion Setlementti Puijolan arvoihin, joista voit lukea lisää alta.

 

Lue lisää arvoistamme