Mikä on Tyttöjen Talo?

Tyttöjen Talo on 12-29-vuotiaille nuorille tarkoitettu paikka, jossa jokaisella on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Meillä tapahtuu paljon. Nuoret osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kaikki toimintamme on ammatillisesti ohjattua. Teemme työtä sukupuolisensitiivisellä otteella. Tämä tarkoittaa, että huomioimme työssämme sukupuolen vaikutukset nuoren kasvuun.

Tyttöjen Talon toimintaa rahoitetaan Veikkaus Oy:n tuotoilla.