Mikä on Tyttöjen Talo?

Tyttöjen Talo on 12-29-vuotiaille tytöille ja naisille tarkoitettu paikka, jossa jokaisella on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Meillä tapahtuu paljon. Tytöt ja naiset osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kaikki toimintamme on ammatillisesti ohjattua. Teemme työtä sukupuolisensitiivisellä otteella. Tämä tarkoittaa, että huomioimme työssämme sukupuolen vaikutukset nuoren kasvuun sekä tunnistamme erilaiset tavat olla tyttö ja nainen.

Tyttöjen Talon toimintaa rahoitetaan Veikkaus Oy:n tuotoilla.