Sosiaalipalvelut

Kuopion ja Iisalmen vastaanottokeskuksen sosiaalipalvelut on suunnattu keskusten asiakkaille, kuten tilapäistä suojelua saaville.
Sosiaalipalveluissa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Myös ohjaustiimissä voi työskennellä sosiaaliohjaajia (sosionomi AMK), jotka tekevät asiakastyössään sosiaaliohjausta.
Sosiaalipalvelun tehtäviin kuuluu
  • neuvontaa,
  • ohjausta,
  • sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja
  • muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät asiakkaiden turvallisuutta, suoriutumista ja myönteistä kehitystä.
Välttämättömät vastaanottolain mukaiset sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:ssä tarkoitettuja sosiaalipalveluja. Asiakkaalla on oikeus saada näitä palveluja, jos sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi ne välttämättömiksi sinä aikana, jona henkilö on oikeutettu vastaanottopalveluihin. Jos vastaanottokeskus ei pysty tarjoamaan osaa välttämättömistä palveluista, ne voidaan hankkia ostopalveluna.
Vastaanottokeskuksen sosiaalipalveluiden asiakaspuhelinnumero on 044 706 1268 ja se palvelee ma, ti, to ja pe klo 10–11 sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com