Terveyspalvelut

Asiakkaiden terveyspalvelut

Vastaanottokeskuksen terveyden- ja sairaanhoitajat huolehtivat maahantulovaiheen alkuterveystarkastuksista sekä niihin liittyvistä seulontatutkimuksista. Hoitajat pitävät potilasvastaanottoja ja ohjaavat tarvittaessa asiakkaita vastaanottokeskuksen ulkopuolisiin palveluihin. Pitkäaikaissairauksien seuranta sekä terveydenedistäminen ja ohjaustyö ovat hoitotiimissä tehtävää työtä. Vastaanottokeskuksessa asiakkaiden rokotussuoja täydennetään sekä huolehditaan asiakkaiden lääkehoidosta. Vastaanottokeskuksen terveyden- ja sairaanhoitajat vastaavat myös potilastietojen kirjaamisesta valtakunnalliseen potilasrekisteriin.

Osan terveydenhuoltopalveluista järjestävät ja tuottavat vastaanottokeskusten ulkopuoliset julkiset ja yksityiset palveluntuottajat. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi yleis- tai erikoislääkäripalvelut, suunterveydenhoito, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Hyvinvointialue järjestää päivystys- sekä erikoissairaanhoidon palveluita. Ulkopuolisiin palveluihin asiakkaat pääsevät vastaanottokeskuksen hoitajan arvioimana maksusitoumuksella. Saumaton yhteistyö asiakkaan hyväksi eri palveluiden välillä on ensiarvoisen tärkeää.

Terveyspalveluiden asiakaspuhelinnumero on 044 706 1268. Soittoaika sairaanhoitajille on avoinna ma-ti-to-pe klo 9–11.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com