Työllistyminen

Ukrainasta saapunut henkilö voi hakea Suomesta tilapäistä suojelua, turvapaikkaa tai molempia. Tilapäistä suojelua hakevalla henkilöllä on työnteko-oikeus heti, kun hän on jättänyt hakemuksen poliisille tai rajaviranomaiselle. Hakemukset käsittelee Maahanmuuttovirasto.

Työskentelyn voit aloittaa, kun olet jättänyt hakemuksen tilapäisestä suojelusta poliisille tai rajaviranomaiselle. Kun olet saanut työpaikan, tarvitset verokortin. Verokortti on asiapaperi, joka kertoo vain, kuinka paljon maksat tulostasi veroa. Työskentelyn voi aloittaa ilman verokorttia. Työnantaja tarvitsee verokortin viimeistään palkanmaksun yhteydessä, jotta työnantaja osaa periä palkastasi oikean määrän veroa. Jos työskentelet rakennustyömaalla tai telakka-alueella, tarvitset myös veronumeron, joka näkyy verokortilla.

Turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä (työtä, josta maksetaan palkkaa) kolmen tai kuuden kuukauden päästä siitä, kun hän on jättänyt turvapaikkahakemuksen.
  • Raja on kolme kuukautta, jos hakija on esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle.
  • Raja on kuusi kuukautta, jos hakija ei ole esittänyt matkustusasiakirjaa.
Työntekoa varten turvapaikanhakija ei siis tarvitse erillistä lupaa, vaan työnteko-oikeus alkaa automaattisesti määräajan kuluttua. Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että työntekijällä on työnteko-oikeus.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com