Avoimet työpaikat

Tällä sivulla julkaistaan Puijolan Setlementin avoimet työpaikat. Tehtävät löydät alta järjestyksessä

Etsimme ohjaajaa GBV-Tuva2-hankkeeseemme

Hankkeen päämääränä on edistää kansainvälistä suojelua hakevien sukupuolistuneen väkivallan kokemusten ennaltaehkäisyä, kokemusten tunnistamista ja kokemusten käsittelyyn tarvittavaa tukea.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan syksyllä 2023 ja päättyy 31.3.2026.

Työskentelemme turvapaikkaa hakevien ja tilapäistä suojelua saavien tyttöjen, naisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien sekä tarvittaessa heidän perheidensä kanssa. Järjestämme heille yhteisöllisiä kohtaamisen mahdollisuuksia sekä yksilöllistä tukea. Työssä käsitellään sukupuolistuneen väkivallan teemoja. Tuemme myös Suomesta turvaa hakevia työssään kohtaavia ammattilaisia järjestämällä heille koulutusta ja välineitä työn tueksi.

Lisää työstämme voit lukea verkkosivustoltamme https://www.puijola.net/palvelut/vakivaltatyo/tuki-sukupuolistunutta-vakivaltaa-kokeneelle/.

Etsimme innovatiivista ja itseohjautuvaa tiimityöntekijää, joka tarkastelee maailmaa mielenkiinnolla ja rakastaa reflektointia. Kiinnostumme hakijasta, joka ei säikähdä haasteita eikä itsensä ja oman turvallisuuden kokemuksensa haastamista. Toivomme, että kohtaat ihmiset yhdenvertaisina, omaksut sukupuoli-, kulttuuri- ja traumasensitiivisen työn periaatteet sekä koet tehtäväksesi edistää ihmisten nähdyksi- ja kuulluksitulemisen kokemuksia. Mahtavaa, jos sinulla on kasvatus-, sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus ja kokemusta turvaa hakevien kanssa työskentelystä ja/tai työstä sukupuolistuneen väkivallan teemoissa. Katsomme eduksi, jos sinulla on hyvät kirjallisen ja suullisen ilmaisun taidot sekä kokemusta hanketyöstä ja kouluttamisesta.

Tarjoamme uudelle ohjaajallemme työpaikan ja työyhteisön, jossa on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, itkeä ja nauraa, mokata sekä saada olla osa jotain merkityksellistä.

Hankeohjaaja työskentelee pääsääntöisesti arkipäivinä, tehtävä sisältää iltatyötä ja ajoittain myös reissutyötä.

Noudatamme yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta, ja tehtävän palkkaus on alan työehtosopimuksen mukainen. Tehtävään sisältyy neljän kuukauden koeaika.

Lähetä kirjallinen vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen pe 4.8.2023 klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen johanna.luomala@puijola.net ja kirjaa viestin aiheeksi ”HAKEMUS/GBV-Tuva2”.

Lisätietoja tehtävästä antaa Johanna Luomala numerossa 045-8776400.

HUOM! Haastattelemme hakijoita perjantaina 11.8.2023.