Kuopion Setlementti Puijola ry

Henkilöstöhallinnon rekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 9§, 10§ ja 24§

 

 1. Rekisterin pitäjä

 

Kuopion Setlementti Puijola ry

Puistokatu 14-16 70110 KUOPIO

 1. 050 554 8877

setlementtipuijola(at)puijola.net

www.puijola.net

 

 1. Rekisterin vastuuhenkilö

 

Tuula Himanen, taloussihteeri

 

 1. Rekisterin nimi

 

Henkilöstöhallinnon rekisteri

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Kuopion Setlementti Puijolan työntekijöiden tietoja kerätään ja ylläpidetään palvelussuhteiden ja työsopimusten hallinnointia varten. Rekisterin pitämistä ohjaa Henkilötietolaki (523/99) 9§, 10§ ja 24§.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

 

Henkilöstöhallinnon rekisteriin kirjataan:

Etunimi

Sukunimi

Nimike/Työtehtävä

Yksikkö

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Sähköposti

Henkilötunnus

Pankkiyhteystieto

 

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilö luovuttaa itseään koskevat tiedot.

 

 1. Tietojen säilytys ja luovutus

 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on Setlementti Puijolan työntekijä. Rekisterin sisältöä ei siirretä eikä luovuteta ulkopuolisille, kolmansille osapuolille, paitsi tarvittaessa viranomaisille.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

 

Kuopion Setlementti Puijola ry | Puistokatu 14-16 | 70110 Kuopio | Puh. 050 554 8877 | www.facebook.com/setlementtipuijola | www.puijola.net

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin tietoja säilytetään arkistokansioissa lukittavassa työhuoneessa. Rekisterin tiedot on tallennettu myös sähköisesti talousalan kirjanpito-ohjelmaan. Käyttöoikeudet on rajattu asiaa hoitaville taloushallinnon henkilöille. Työasemille pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työsuhteen päätyttyä.

Tietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeistuksen perusteella.

Sähköisesti ylläpidettäviin henkilöstöhallinnon tietoihin pääsy on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Kaikki järjestelmän tietoliikenne on salattua. Järjestelmä toimii palveluntarjoajan palvelimella, ja sen varmuuskopiointi ja tietoturvapäivitykset on hoidettu asianmukaisesti.

 

 1. Rekisterin yhdistäminen muihin rekistereihin

 

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

 

 1. Rekisteröidyn informointi

 

Rekisteriselostus on luettavissa Setlementti Puijolan verkkosivustolla www.puijola.net sekä yhdistyksen sisäisellä Y-asemalla kansiossa, jonne jokaisella rekisteröidyllä on pääsymahdollisuus.

 

 1. Tarkastusoikeus

 

Tallennettuihin tietoihin on jäsenellä tarkastusoikeus henkilötietolain 523/99 26§:n sekä tiedon korjaamisen oikeus henkilötietolain 29 §:n mukaan.

 

 1. Tiedon korjaaminen

 

Tarkastus- ja virheenkorjaamispyyntö osoitetaan Setlementti Puijolan rekisterin vastuuhenkilölle.

 

 1. Rekisterihallinto

 

Rekisterinpitäjä on Kuopion Setlementti Puijola ry, joka vastaa myös rekisterin ylläpidosta. Rekisterin vastuuhenkilöksi on nimetty taloussihteerit Tuula Himanen ja Minna Kaulamo, jotka vastaavat myös rekisteriselosteen mukaisesta toiminnasta.

 

 1. Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet ja koulutus

 

Rekisterin käyttäjille on laadittu erilliset ohjeet, ja koulutusta järjestetään tarpeen mukaan.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com