Aggredi työmuotona

Aggredi-työ alkoi Setlementti Puijolassa keväällä 2015. Aggredi on 18-49-vuotiaisiin kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöihin keskittyvä hoidollinen työmuoto. Tavoitteena on, että asiakas lopettaa väkivaltaisen käyttäytymisen tai vähentää sitä. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä. Luottamus, puolueettomuus, kunnioitus ja tuomitsemattomuus ovat asiakkaan kohtaamisessa kulmakiviä. 

Aggredin asiakkuus ei edellytä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta.  Aggrediin voi tulla, jos kaipaa väkivallan hankaloittamaan elämään muutosta, tai haluaa tehdä asiat toisin. Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmaista.  Asiakkaittemme rikosnimikkeitä ovat muun muassa pahoinpitelyt, ryöstöt, henkirikokset ja niiden yritykset. Myös huoli omasta väkivaltaisuudesta riittää asiakkaaksi pääsemiseen. 

Aggredi ylläpitää ja kehittää järjestelmää, jolla saadaan vaikeasti tavoitettavat ja heikosti motivoituvat asiakkaat hoidollisen työn piiriin. Toiminta perustuu kiinteään alueelliseen verkostotyöhön. Aggredi on vahvistanut moniammatillista verkostoa kodin ulkopuolisen väkivaltatyön tueksi. Viranomaistyöskentelyn rinnalle on kehitetty matalan kynnyksen palvelu, jota ei aikaisemmin ole ollut tarjolla. 

Helsinki Mission kehittämä, katuväkivallan tekijöihin keskittyvä Aggredi on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006.  Tämä jälkeen toiminta on laajentunut ja nykyisin Aggredi toimii Helsingin ja Kuopion lisäksi myös Oulussa, Tampereella, Turussa, Porissa ja Lahdessa. Aggredin toimintaa rahoittaa STEA.

Ota yhteyttä Aggredin väkivaltatyön vastaavaan väkivaltatyön asiantuntijaan Arja Mykkäseen p. 044 787 2879, arja.mykkanen@puijola.net tai väkivaltatyönasiantuntijaan Pasi Raatikaiseen p. 050 364 4888, pasi.raatikainen@puijola.net 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com