Mikä on Puijola?

Setlementti Puijola perustettiin Kuopioon vuonna 1995. Työmme on alusta asti nojautunut setlementtien arvoihin. Tämä tarkoittaa, että tavoitteemme on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kunnioitamme yksilöä. Uskomme ihmisen omiin voimavaroihin ja kannustamme häntä löytämään omia ratkaisuja. Työmme on yhteisöllistä, yhdessä tekemistä.

Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Ovemme ovat avoinna kaikille. Toteutamme tasa-arvoa riippumatta ihonväristä, sukupuolesta ja kulttuurista. Emme tavoittele taloudellista voittoa. Haluamme olla myös asiantuntijoita ja vaikuttajia. Haluamme työmme kautta vahvistaa kansalaisyhteiskunnan rakenteita sekä edistää yhdenvertaisuutta monikulttuurisessa Suomessa.

Vaikka tuemme vähempiosaisia ja vaikeassa elämäntilanteessa olevia, emme tee ratkaisuja toisten puolesta. Uskomme, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja tärkein voimavara. Setlementtityön peruskivi on tahto turvata eri taustoista tulevien, erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten oikeutta hyvään elämään heidän kaikissa elämäntilanteissaan. Parhaiten se onnistuu kannustamalla jokaista ihmistä löytämään omat voimavaransa ja ratkaisunsa.

Puijola on osa suomalaista setlementtiliikettä, joka puolestaan on osa kansainvälistä setlementtiliikettä (IFS).

Arvomme
 • Paikallisuus.
  Toimimme paikallisten ja lähialueiden ihmisten hyväksi – yhdessä heidän kanssaan.
 • Vastuullisuus ja luottamus.
  Rohkenemme toimia tarvittaessa toisin. Vahvistamme luottamusta ihmisten välillä. Olemme luotettava kumppani viranomaisille, rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Luotamme ihmisessä itsessään olevaan kykyyn ratkaista asioita.
 • Yhdenvertaisuus.
  Työmme keskeinen periaate on edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa riippumatta henkilön taustasta, kulttuurista, kansallisuudesta tai kielitaidosta.
 • Oikeudenmukaisuus.
  Teemme työtä, jotta jokainen voisi kokea tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti. Lisäämme tietoa siitä, mitä oikeudenmukaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa tarkoittaa.
Missiomme

Oikeudenmukainen ja hyvä arki kaikille.

Visiomme 2022

Olemme tunnettu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edelläkävijä.

Hallitus ja toiminnanjohtajat

Setlementti Puijolan hallitus valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan henkilökohtaisten vahvuuksien ja osaamisen perusteella. He eivät edusta yksittäistä poliittista puoluetta tai etujärjestöä.

Hallitus 2021
Jäsenet:

Piia Puurunen, puheenjohtaja
Anne Paulo-Tuovinen, varapuheenjohtaja
Pirkko Daavitsainen
Kaisa Kantele
Esa Pitkänen
Petra Ryymin
Raimo Tuomainen

Varajäsenet:

Nelli Berg-Väänänen
Matti Kaarlejärvi
Tiina Nykky
Varpu Puskala

Puijolan toiminnanjohtajat:

Eija Teerineva 2007 –
Eija Komulainen 2004 – 2007
Riitta Katajamäki 2002 – 2004
Terttu Penttinen 2001 – 2002
Anne Laimio 1997 – 2001

Puijolan hallituksen puheenjohtajat:

Piia Puurunen 2019 –
Raimo Tuomainen 2014–2019
Ilkka Raninen 1999 – 2014
Jorma Kukkonen 1995 – 1998