“Stigman ja stereotypioiden rikkominen on tärkeää” – historian ensimmäinen väkivaltatyönverkoston kampanja pidettiin Apajassa

Pohjois-Savon väkivaltatyöverkoston järjestämä kampanja Kuopion Apajassa 29.9. tarjosi matalan kynnyksen apua ja tietoa väkivallasta. Kampanjan tarkoituksena oli tuoda esille väkivaltaan
liittyvää ilmiötä eri toimijoiden myötä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE- ja osallisuuspalvelualueen koordinoimassa kampanjassa oli mukana kymmenen alueellista
väkivaltatyöntoimijaa.
– Kampanjan tärkein sanoma on uskaltaa puhua väkivallasta. Väkivaltaa täytyy ymmärtää, jotta sitä
saadaan vähennettyä. Sitä ei kuitenkaan pidä hyväksyä, sanoo Arja Mykkänen Kuopion Setlementti
Puijola ry:stä.

Mykkänen pitää tärkeänä, että myös väkivallan tekijät uskaltavat hakea apua.
– Stigman ja stereotypioiden rikkominen on tärkeää. On nähtävä ihminen tekonsa takana. Ihmisen
kohtaaminen on meidän tärkein välineemme.
Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyvinvoinnin koordinaattori Merja Kaija pitää kampanjaa
tärkeänä myös väkivaltatoimijoiden verkostoitumisen kannalta.
– Toimijoiden on tärkeä verkostoitua ja tietää myös muiden toiminnasta. Tällöin toimijat osaavat
ohjata asiakkaita eteenpäin.
Eri väkivaltatoimijat esittelivät toimintaansa ja tarjosivat tietojaan sekä apuaan. Kymmenen eri
toimijan keskuudesta oli tarjolla tietoa eri väkivallan muodoista.
– Paikalla on tietoa sukupuoli-, parisuhde-, perhe- ja seksuaaliväkivallan toimijoilta sekä kodin
ulkopuoliseen väkivaltaan ja rikosuhripäivystykseen liittyen, Mykkänen kertoo.

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) toiminnanohjaaja Sari Toivanen toivoo rikosten uhrien löytävän apua
matalalla kynnyksellä. RIKUlla on julkinen palveluvelvoite tuottaa ja tarjota rikosuhridirektiivin
mukaiset uhrien yleiset tukipalvelut.
– RIKU tarjoaa neuvoa ja tukea ilmaiseksi ja luottamuksellisesti rikosten uhreille, uhrien läheisille ja
rikosasiassa todistaville.
Rikosuhripäivystyksestä voi saada itselleen myös tukihenkilön.
– Olen ollut nyt mukana reilu kolme vuotta. Tukihenkilönä oleminen on ollut antavaa. On etuoikeus
olla prosessissa mukana ja on palkitsevaa nähdä, kun ihminen jatkaa niin sanotusti uutena
ihmisenä, kertoo RIKU:n vapaaehtoinen tukihenkilö Niina.

Kampanjalle pohditaan jatkumoa.
– Maanantaina 2.10. on YK:n kansainvälinen väkivallattomuuden päivä. Tämä kampanja sopii hyvin
siihen, mutta jatkossa on mietittävä paikkaa paremmin, jotta saataisi enemmän kävijöitä, sanoo
Mykkänen.

 

Kirjoittaja Iia Mulari

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com