Arvomme

Puijolassa olemme siellä, missä tarvitaan rinnallakulkijaa ja innostajaa. Teemme vahvasti arvopohjaista työtä isolla sydämellä.

Arvomme ovat

Yhdenvertaisuus:  Työmme keskeinen periaate on edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa riippumatta henkilön taustasta, kulttuurista, kansallisuudesta tai kielitaidosta.

Paikallisuus: Toimimme paikallisten ja lähialueiden ihmisten hyväksi – yhdessä heidän kanssaan.

Vastuullisuus ja luottamus: Rohkenemme toimia tarvittaessa toisin. Vahvistamme luottamusta ihmisten välillä. Olemme luotettava kumppani viranomaisille, rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Luotamme ihmisessä itsessään olevaan kykyyn ratkaista asioita.

Oikeudenmukaisuus: Teemme työtä, jotta jokainen voisi kokea tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti. Lisäämme tietoa siitä, mitä oikeudenmukaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa tarkoittaa.

Suomen Setlementtiliitto on perustettu vuonna 1918. Setlementtityön perusta on koko 100-vuotisen historian ajan ollut sillan rakentaminen eri ryhmittymien välille. Arkinen työmme on ihmisten kohtaamista ruohonjuuritasolla, yhtä paljon oppimista kuin opettamista, saamista kuin antamista. Kaikki setlementit ovat kuitenkin itsenäisiä ja toiminta syntyy paikallisista tarpeista.

Lue lisää Setlementti liitosta

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com