Tuki sukupuolistunutta

väkivaltaa kokeneelle

Sukupuolistuneella väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka kohdistuu henkilöön hänen sukupuolensa vuoksi. Sukupuolistuneen väkivallan muotoja ovat lähisuhdeväkivalta, kunniaan liittyvä väkivalta, pakkoavioliitot, häirintä ja ahdistelu, seksuaaliväkivalta, ihmiskauppa sekä sukuelinten silpominen.

Setlementti Puijolassa tuemme sukupuolistunutta väkivaltaa tai sen uhkaa kokevia maahamme muuttaneita naisia, tyttöjä sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Työn tavoitteena on auttaa löytämään sisäistä muutosvoimaa vakaan elämän rakentamiseksi. Toimintaamme rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä Euroopan Unionin Turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Työn toteutuksesta Puijolassa vastaa Sanni Mäkinen. Ota yhteyttä ja kysy lisää p. 050 3688 906 tai sanni.makinen@puijola.net

Yksilöllinen tuki

Kuljemme vierellä, kun pohditaan, onko koettu väkivaltaa, väkivallasta irtaannutaan ja väkivaltakokemuksia käsitellään sekä kun niistä toivutaan. Etsimme yhdessä keinoja traumaattisten kokemusten kanssa selviämiseen.

Yksilöllisen tuen tapaamisissa on mahdollisuus turvallisessa ja luottamuksellisessa kohtaamisessa pysähtyä itsensä äärelle. Voimme tarvittaessa hoitaa asioita yhdessä ja selvittää ketkä muut ammattilaiset voisivat olla tukenasi. Halutessasi voimme tavata myös sinulle tärkeiden ihmisten kanssa. Kaikki kohtaamiset ja niissä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamisiin voidaan varata tulkki.

Ota yhteyttä ja kysy lisää Sanni Mäkinen p. 050 3688 906 tai sanni.makinen@puijola.net

Ryhmämuotoinen tuki

Järjestämme monenlaista viikoittaista maksutonta ryhmätoimintaa, johon jokainen maahan muuttanut tyttö ja nainen on tervetullut. Osaan toiminnasta on mahdollista osallistua myös lasten kanssa.

Kaikki toiminta suunnitellaan yhdessä. Toimintaa järjestetään Tyttöjen Talon naiserityisissä tiloissa. Torstaisin suuntaamme yhdessä kokemaan maailmaa, vaikka tikanheiton, piknikin tai savusaunan merkeissä. Mitä ikinä yhdessä keksimmekään.

Näissä tapaamisissa on mahdollista tavata myös muita, jotka ovat elämissään samankaltaisessa tilanteessa sekä tulla osaksi yhteisöä.

Tuki ammattilaisille

Väkivalta tai sen uhka ovat valitettavan usein osa Suomesta turvaa hakevien elämää. Toivomme, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä yksin kokemustensa ja ajatustensa kanssa, vaan me ammattilaisina rohkaistuisimme pohtimaan, kysymään, keskustelemaan ja kuulemaan. Haluamme tukea ammattilaisten matkaa sukupuolistuneen väkivallan teemoihin tutustujina, väkivallan todellisuuksien tunnistajina, turvallisten keskustelujen mahdollistajina ja väkivaltaa kokeneen tukijoina.

Olemme vuosien saatossa osana kansainvälisiä hankkeitamme luoneet monenlaista materiaalia sukupuolistunutta väkivaltaa kohtaavaan työhön.  Kokosimme kaiken tuon materiaalin sekä lisäksi muuta hyödyllistä tietoa sukupuolistuneen väkivallan teemoissa työskentelyyn TÄNNE verkkomateriaalipankiksi.

Materiaalipankista löytyy tietoa sukupuolistuneesta väkivallasta pakolaiskontekstissa, listausta auttavista tahoista sekä materiaalia ja työkaluja kahdenkeskisiin ja ryhmäkohtaamisiin Suomesta turvaa hakevien kanssa. Lisäksi pankissa on tietoa aikaisemmista toteuttamistamme ja käynnissä olevista hankkeistamme (CCM-GBV, GBV-Tuva, GBV-Tuva2, SARAH, Naistyö maahan muuttaneiden kanssa).

Lisäksi järjestämme Suomesta turvaa hakevia työssään kohtaaville ammattilaisille koulutusta ja tukea sukupuolistuneesta väkivallasta tiedottavien ryhmäkohtaamisten järjestämiseen.

Tyttöjen Talo

Talolla kohdataan, nähdään ja kuullaan. Meille on tärkeintä, että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi. Toivomme, että jokainen löytää itselleen sopivan toiminnan, johon Talolla voi liittyä. Ajattelemme, että jokainen ihminen kasvaa ihmiseksi suhteessa toisiin ihmisiin, yhteisön jäsenenä, ja juuri sinä olet tärkeä osa kokonaisuutta. Yhdessä rakennamme Talosta sellaisen, jossa jokaisen on hyvä olla omana itsenään. 

Lue lisää

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com