Iltapäiväkerhot

Kuopion Setlementti Puijolan iltapäiväkerhoissa tärkeimpiä asioita ovat lapsen turvallisuus, luovuus ja leikki. Huolehdimme siitä, että lapsi voi toteuttaa luovuuttaan vapaasti ja omaehtoisesti. Sekin on tärkeää, että kerhossamme lapsi voi levähtää ja rauhoittua koulupäivän jälkeen. Setlementti Puijola on tuottanut Kuopiossa koululaisten iltapäiväkerhoja syksystä 2003 lähtien. Toimimme iltapäiväkerhojen palveluntuottajana Kuopion kaupungille.

Yhteydenpito

Yhteyden kerhoon saat soittamalla kerhon puhelimeen. llmoitathan lapsesi mahdollisesta poissaolosta tekstiviestillä tai soittamalla suoraan kerhoon!

Kerhojen yhteystiedot

Mukana yli 140 lasta

Puijola järjestää toimintaa viidellä alakoululla Kuopiossa ja kerhoja kouluilla on yhteensä kuusi. Kerhot sijaitsevat Snellmanin, Jynkän, Kalevalan, Rajalan sekä Kettulan kouluissa. Rajalan koulussa Puijolalla on kaksi ryhmää. Toiminnassamme on mukana n. 140 lasta. Kerhot ovat avoinna koulujen aukioloaikoina 12.00-16.00.
Setlementti Puijola on tuottanut Kuopiossa koululaisten iltapäiväkerhoja syksystä 2003 lähtien. Toimimme iltapäiväkerhojen palveluntuottajana Kuopion kaupungille.

Arvot

Kunnioitamme lapsen omaa kieli- ja kulttuuritaustaa, elämäntapaa sekä perheen arvoja. Setlementtiliikkeen arvoja onkin hyväksyä erilaisuutta ihonväristä, sukupuolesta tai kulttuurista riippumatta. Tutustumalla eri kulttuureihin voimme lisätä lasten ymmärrystä ja vähentää ennakkoluuloja.

Setlementti Puijolan iltapäiväkerhojen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

  • turvallisuus
  • ystävyys
  • yhteisöllisyys
  • luovuus
  • erilaisuuden hyväksyminen
  • myönteisen minäkuvan vahvistaminen

Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat: Kuopion kaupunki, Setlementtiliitto, Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky, Savonia AMK.

Kerhomaksut

Iltapäiväkerhon maksu määräytyy sen mukaan, minkä verran lapsi on kerhossa.

  • Osa-aikainen kerhomaksu (3h/päivä tai 1-15h/vk): 120€/kk.
  • Kokoaikainen kerhomaksu (4h/pv tai yli 15h/vk): 160€/kk.

Elokuussa peritään puolet kuukauden toimintamaksusta. Toimintamaksuista voi hakea vapausta tai huojennusta Kuopion kaupungilta täältä.

Välipala

Kerhoissa syödään välipala joka päivä. Välipala ajoittuu n. klo 13-14 välille ja sisältää yleensä leipää, leikkelettä, hedelmää tai kasvista sekä kiisseliä tai puuroa.

Välipalan toimittaa Servica ja välipala tarjoillaan koulun ruokalassa.