Ammattilaisille

Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset nuorten kasvamisessa naiseksi tai mieheksi. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tunnistetaan erilaisia tapoja olla tyttö ja poika.

Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.

Sukupuolisensitiivisessä työssä pohditaan ja pyritään löytämään omannäköinen identiteetti ja olemisen tapa moninaisten mallien ja vaihtoehtojen joukosta. Käsitykset mieheydestä ja naiseudesta ovat moniulotteisia ja ristiriitaisiakin. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa.

Oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohtiminen on tärkeä asia, jossa lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja tilaa. Sukupuolisensitiivisessä työssä jokaista rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa, kuuntelemaan itseään ja olemaan rohkeasti sellainen kuin on. Samalla pyritään vahvistamaan yhdessä olemisen taitoja ja tarjotaan mahdollisuus olla osa yhteisöä.

Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan poikien ja tyttöjen erilaiset kasvun ja kehityksen erityiskysymykset sekä tiedostetaan, että kasvun kipukohdat ovat pitkälti sukupuolisidonnaisia. Sukupuolisensitiivinen työ merkitsee oman sukupuolen nostamista esiin myönteisenä voimavarana. Samalla huomioidaan sukupuolten välisiä eroja niitä kuitenkaan arvottamatta.

Miksi tarvitsemme sukupuolisensitiivistä työtä?

Siksi, että sukupuoli on yksi keskeisimmistä sosiaalisista instituutioista, joihin ihminen liittyy jo lapsena. Sukupuoleen liittyvät odotukset, mallit ja rakenteet vaikuttavat merkittävästi kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

Tule Tutustumaan Tyttöjen Talolle

Jos haluat tulla tutustumaan Tyttöjen Talon toimintaan, ota yhteys johtaja Johanna Luomalaan puh. 045 877 6400. Häneltä voit tilata myös Tyttöjen Talon esitettä sähköpostitse: johanna.luomala@puijola.net

Seuraa pop in -tutustumisaikojamme verkkosivumme lukujärjestyksestä, Facebookista ja Instagramista.

Lisää sukupuolisensitiivisestä työstä:

www.sukupuolisensitiivisyys.fi

Setlementtityö Suomessa ja maailmalla:
www.setlementti.fi
www.ifsnetwork.org