Setlementti Puijola

Setlementti Puijola perustettiin Kuopioon vuonna 1995. Työmme on alusta asti nojautunut setlementtien arvoihin. Tämä tarkoittaa, että tavoitteemme on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kunnioitamme yksilöä. Uskomme ihmisen omiin voimavaroihin ja kannustamme häntä löytämään omia ratkaisuja. Työmme on yhteisöllistä, yhdessä tekemistä.

Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Ovemme ovat avoinna kaikille. Toteutamme tasa-arvoa riippumatta ihonväristä, sukupuolesta ja kulttuurista. Emme tavoittele taloudellista voittoa. Haluamme olla myös asiantuntijoita ja vaikuttajia. Haluamme työmme kautta vahvistaa kansalaisyhteiskunnan rakenteita sekä edistää yhdenvertaisuutta monikulttuurisessa Suomessa.

Vaikka tuemme vähempiosaisia ja vaikeassa elämäntilanteessa olevia, emme tee ratkaisuja toisten puolesta. Uskomme, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja tärkein voimavara. Setlementtityön peruskivi on tahto turvata eri taustoista tulevien, erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten oikeutta hyvään elämään heidän kaikissa elämäntilanteissaan. Parhaiten se onnistuu kannustamalla jokaista ihmistä löytämään omat voimavaransa ja ratkaisunsa.

Puijola on osa suomalaista setlementtiliikettä, joka puolestaan on osa kansainvälistä setlementtiliikettä (IFS).

Puijolan esitysvideot

Setlementti Puijola
Kansainvälinen työ
Työ haastavassa asemassa olevien kanssa
Lapsi- ja nuorisotyö